School is Out, een gratis jongerenfestival in Oostende, werd dit jaar ontsierd door grote groepen allochtone jongeren uit Brussel en Aalst die naar Oostende waren afgezakt om er te vechten. Ze zochten de confrontatie op met de Oostendse jongeren en gingen massaal op de vuist. De politie moest ingrijpen en stuurde de Brusselse jongeren huiswaarts.

Het gratis jongerenfestival School is Out wordt jaarlijks in Oostende georganiseerd om het einde van de examens van Oostendse scholieren te vieren. Dit jaar zakten echter ook allochtone jongeren uit Brussel en Aalst af naar het gratis festival, maar niet met de bedoeling om er gezellig het einde van de examens te vieren.

Andere bedoelingen

Al snel bleek dat de jongeren uit Brussel en Aalst enkel en alleen naar het festival waren gekomen om amok te maken. “Het probleem is dat het event openbaar en gratis was, en er dus ook heel wat jongeren van buiten Oostende naar de kust zijn afgezakt. Helaas met andere bedoelingen”, zo stelt een bron binnen de organisatie. De jongemannen uit Brussel en Aalst zochten de confrontatie op met de Oostendse jongeren, en gingen met elkaar op de vuist.

“Er waren politiemensen in burger aanwezig en die kwamen enkele keren tussenbeide en trachtten te bemiddelen. De jongeren uit Aalst en Brussel, die met de trein waren gekomen, hadden daar weinig oren naar dus werd versterking opgeroepen. Na het festival bleven ze hangen in het park, kwam het opnieuw tot confrontaties met Oostendse jongeren en ontstond een kat-en-muisspel met de politie”, aldus Carlo Smits van de lokale politie.

Er werd versterking opgeroepen en de lokale politie kreeg uiteindelijk bijstand van de scheepvaartpolitie en de wegpolitie. Onder lichte dwang werd de groep amokmakers naar het station begeleid en naar huis gestuurd. “Onderweg naar het station kwam het nog enkele keren tot opstootjes. Van de amokmakers werden uiteindelijk twee jongeren uit Aalst bestuurlijk opgepakt en in de cel gestopt”, zo stelt Smits.