Gisteren maakte De Standaard bekend dat de vakbonden en de directie van Carrefour met een royaal sociaal akkoord op de proppen komen. Bijna de helft van zo’n 1.233 werknemers zou vanaf 56 jaar met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) kunnen. “Aub, Kris Peeters, pas die wetgeving aan. Of geef de bevoegdheid aan Vlaanderen”, tweette Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), gisteren in een reactie op het nieuws.

Supermarktketen Carrefour kondigde dit jaar een ingrijpende herstructurering aan. Als gevolg daarvan, dreigen zo’n 1.233 mensen hun baan te verliezen. Onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie hebben de pil voor verschillende werknemers evenwel verguld. Zo zouden volgens De Standaard alle ontslagen werknemers met een leeftijd van 56 jaar of meer op ‘brugpensioen’ kunnen. Bovenop de SWT-regeling zou de supermarktketen nog een stevige premie betalen zodat de werknemers zo’n 95 procent van hun loon behouden.

Muyters: “Als je van je bevoegdheid af wil, ik ben bereid die over te nemen”

Bij de N-VA en de bevoegde Vlaamse minister, is men niet tevreden met het sociaal akkoord van de supermarktketen. “Zolang die slechte federale brugpensioenwetgeving bestaat, zal ze toegepast worden. Dat is logisch. Dus a.u.b., Kris Peeters, pas die wetgeving aan. Of geef de bevoegdheid aan Vlaanderen”, tweette Muyters. Peeters reageerde echter met te stellen dat Vlaanderen op dit punt al een rol speelt. “Regio’s moeten een bindend advies over het herstructureringsplan bij Carrefour afleveren dat het federale niveau moet volgen”, klonk het bij de federale minister van Werk.

“De deelstaten geven enkel advies over de outplacement, niet over SWT en de rest van de ontslagregeling”, repliceerde Muyters. “Dat advies kan je dus verwachten. Maar als je af wil van je bevoegdheden, Kris Peeters: ik ben steeds bereid om over te nemen!”. Peeters stelt echter dat wanneer Vlaanderen – en dus de administratie van de N-VA-minister – een negatieve beoordeling uitvaardigt, hij niet anders kan doen dan het herstructureringsplan af te wijzen.

Verhoging leeftijd ‘brugpensioen’?

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert kwam twee weken geleden met een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat werknemers jonger dan 60 jaar niet meer op ‘brugpensioen’ kunnen. “Met de huidige krapte op de markt is het niet verantwoord mensen op 56 jaar af te schrijven”, klonk het toen bij de liberaal. “Het is ook een fout signaal én het is een duur systeem, dat geen banen creëert voor jongeren zoals soms wordt gedacht”.

ADVERTENTIE