Afgelopen week eiste sp.a-voorzitter John Crombez het ontslag van Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Aanleiding hiervoor waren enkele mails waaruit zou moeten blijken dat Vandeput loog in de Kamer inzake het F-16-dossier. Maar De Morgen uit zijn twijfels over de authenticiteit van de mails. Deze staan immers boordevol fouten en kunnen haast niet anders dan vals zijn.

Gewapend met twee mails afkomstig van een onbekende kolonel en gericht naar onder meer de Defensieminister Vandeput ‘in CC’, eiste de sp.a woensdag het ontslag van Vandeput. Uit de mails was immers duidelijk af te leiden dat de Belgische F-16 “minimum 4.000 vlieguren” meer konden vliegen en dat het “perfect mogelijk is om onze F-16′s te upgraden”. Maar N-VA-minister Vandeput had het direct over “gefabriceerd materiaal”. Onderzoek van De Morgen lijkt dit nu te bevestigen. In een tweet spreekt Vandeput opnieuw over “nagemaakt bewijsmateriaal”.

Opzet mislukt, boemerang voor Crombez

Crombez riep eerder deze week opnieuw de pers bijeen inzake het F-16-dossier. De onthullingen moesten Vandeput de laatste duw geven van de ontslag-klif. Tijdens de persconferentie werden veelal dingen en argumenten herhaald, maar er waren ook twee nieuwe elementen. Eén mail uit april en één mail uit september vorig jaar.

Hieruit bleek volgens Crombez duidelijk dat Vandeput de Kamer had voorgelogen. De Defensieminister wist wel degelijk wel over de berekeningen van vliegtuigproducent Lockheed Martin die aanwezen dat onze F-16-jets langer kunnen vliegen dan aanvankelijk gedacht, zo luidde het. Dit ondanks de twee audits die de militairen en Vandeput grotendeels vrij spraken.

(Lees verder onder de tweet.)

Mails boordevol fouten

Maar de mails vliegen nu als een boemerang in het gezicht van Crombez. De Morgen somt 9 zaken op die niet kloppen aan de mails. Het gaat van rare afkortingen tot onfeitelijkheden.

  1. In het onderwerp van de mails staat ‘CONFIDENTIEEL’. Vreemd, gezien het protocol in het leger twee manieren voorschrijft om mails te versturen. Via een niet-geclassificeerd netwerk voor alledaags mailverkeer, en een geclassificeerd netwerk voor geheime berichten. Via het eerste netwerk worden alle mails waarin woorden staan als ‘confidentieel’ of ‘vertrouwelijk’ automatisch geblokkeerd om ongelukken te vermijden. Via het tweede netwerk voegt de server automatische het Engelse ‘Confidential’ toe voor het mailonderwerp.
  2. De mail uit april spreekt over de vervanging van de F-16 van het bouwtype ‘Block 20’. Alleen… het Belgisch leger vliegt met het iets oudere bouwtype Block 15.
  3. In de mail wordt de rang luitenant-kolonel afgekort als ‘Lt. Col.’ Bizar, want men gebruikt nooit punten in het leger bij die afkortingen. Bovendien zijn de courante afkortingen ‘LtKol’, ‘Lt-Kol’ of ‘LCL’. Hiernaast blijkt nog eens in beide mails de naam van luitenant-kolonel Rudi Decropwaarvan eerder nog mails uitkwamen – verkeerd gespeld als ‘Delcrop’. Kolonel Harold Van Pee wordt dan weer foutief voorgesteld als ‘Kol. Ir.’. Opnieuw met puntjes dus, maar Van Pee is ook helemaal geen ingenieur.
  4. In de mail uit september staat ook dat Decrop in opdracht werkte van Van Pee. Maar Decrop was nooit in dienst bij Van Pee.
  5. De tweede mail uit april kreeg diagonaal het watermerk ‘CONFIDENTIAL’. Onwettig, want er is voorgeschreven dat geheime documenten een stempel bovenaan en onderaan elk blad moeten krijgen, conform met de wet van 11 december 1998 voor algemene regelgeving.
  6. De aansprekingen in de mails zijn erg formeel. Dat is niet courant, in mails spreekt men in het leger elkaar vooral aan met de voornaam (onder gelijken in rang) ofwel met de graad. De minister in CC kan evenwel de formaliteit verklaren.
  7. Via Kamerlid Hendrik Vuye (V&W) doken donderdag nog drie nieuwe legermails op, wellicht van dezelfde bron als deze van Crombez. Vuye stelt nooit vertrouwd te hebben in de authenticiteit van de mails. Ook in deze mail zijn vreemde fouten te bemerken. In de afzendersbalk is de naam zwart gemaakt, maar staat wel nog zichtbaar ‘Lt-Gen’. Men kan in het legersysteem van het leger echter geen graad aanvullen bij de afzender.

  8. In de mail wordt ‘info@vandeput.fgov.be’ geadresseerd. Dat is echter het algemeen mailadres van het kabinet, niet het persoonlijke mailadres dat Vandeput gebruikt.
  9. Vandeput werd reeds bijgestaan door de twee audits die ook nooit bewijs konden vinden over het bestaan van de mails.