Nadat Justitieminister Koen Geens (CD&V) eerder deze maand aankondigde om in de gevangenissen minimale dienstverlening in te voeren om de rechten van de gedetineerden te beschermen, werden er vrijwel meteen stakingen aangekondigd. Deze stakingen gaan nog steeds door, maar in het weekend wordt veel minder gestaakt, zo blijkt nu. Immers, zaterdag krijgt men een premie van 50 procent en zondag zelfs een van 100 procent. Ook de nieuwe staakregeling sluit staken in het weekend uit. De vakbonden geven in Het Laatste Nieuws toe dat het financiële meespeelt.

Geens kondigde begin vorige week aan dat er – mits goedkeuring door het parlement en de Raad van State – minimale dienstverlening komt in de gevangenissen. Dit zorgde voor directe woede bij de bonden. Men had nauwelijks de teksten van de minister gelezen, zo stelde men zelf, of men startte met acties en stakingen. Deze gaan vandaag reeds voor de elfde dag door. Echter, in het weekend is er nauwelijks vervanging nodig. Want dan betaalt men meer.

Altijd is Kortjakje ziek…

Vandaag staken de cipiers in heel wat Belgische gevangenissen voor de elfde dag aan een stuk. Bij politie en advocaten was er echter al iets vreemd opgevallen. Afgelopen zondag waren opvallend veel bewakers toch aan het werk. In Antwerpen moest zaterdagavond en -nacht zelfs niemand vervangen worden. Tijdens de week ging 20-25 procent van het gevangenispersoneel aan de slag, maar in het weekeinde was dat al snel 60 procent. Vooral in Wallonië waren er amper stakers in het weekeind.

Woensdag werd dan de nieuwe stakingskalender aangekondigd die een en ander duidelijk maakt. De Waalse, Brusselse en Vlaamse gevangenissen zullen nu om de beurt één weekdag staken. In het weekend werkt iedereen. Cipiers verliezen in de week met het staken circa 80-120 euro netto per dag, maar op een zondag is dat al snel 160-240 euro. En de tegemoetkoming uit de stakingskas – 30 euro – gaat in het weekend niet omhoog.

We hebben ook aan de drukbezette politiekorpsen en aan de gedetineerden gedacht.

“Ik ga niet ontkennen dat wij rekening hebben gehouden met het dubbel betaalde weekendwerk”, vertelt ACV-secretaris Filip Dudal in Het Laatste Nieuws. “Maar we hebben ook aan de drukbezette politiekorpsen en aan de gedetineerden gedacht. Zeker bij dit warme weer snakken gevangenen naar hun wandelingen, douches en het bezoek. Dit voorstel komt van de vakbondsleiding. Het personeel wilde liever doorstaken tijdens het weekend. De leiding heeft hen nipt overtuigd voor het alternerend staken, omdat dit een heel lange actie kan worden.”

Minimale dienstverlening voor cipiers

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft op 18 juni een plan aangekondigd om minimumdienstverlening op te leggen in de Belgische gevangenissen. Dat zou willen zeggen dat de vakbonden niet meer in staat zullen zijn om iedereen het werk te laten neerleggen tijdens stakingen, maar dat er een ‘skelet-werking’ steeds actief blijft. Het plan komt er na verschillende terechtwijzingen van België door de Raad van Europa naar aanleiding van de erbarmelijke toestanden in gevangenissen tijdens stakingen.

(Lees verder onder de tweet.)

Als de cipiers staken, dan moeten agenten immers hun taken overnemen, bijgestaan door vrijwilligers uit de welzijnssector. De wandelregeling, voedselbedeling en het wassen voor de gedetineerden worden dan echter veelal verstoord. “Mensonterend” noemde de Raad Van Europa deze situatie. “De Raad van Europa heeft ons opgeroepen om [de minimumdienstverlening in te voeren], want de toestand in gevangenissen tijdens stakingen begon op foltering te lijken”, zo zei Geens eerder deze maand op Radio 1.

In 2016 staakten de cipiers in België, en vooral dan in Wallonië, voor weken aan een stuk. Het zorgde voor uitgebreide concessies vanwege de regering en de stakingen stopten pas na beloftes over meer personeel en minder gedetineerden. Maar niet iedereen is tevreden over de eigenlijke resultaten.