Uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken die De Tijd kon bemachtigen blijkt dat België slechts 1 op 5 asielzoekers terugstuurt naar het Europese land waar ze voor het eerst binnenkwamen en geregistreerd zijn. De Dublinregels die hierover moeten waken lijken dus niet te werken.

De Dublinregels houden in dat landen asielzoekers mogen terugsturen naar het Europese land waar ze voor het eerst voet aan wal hebben gezet. In die landen zijn ze voor het eerst Europa binnengekomen en daar zijn ze ook geregistreerd. De asielcrisis die in 2015 begon toonde echter aan dat die regels niet volstaan. De landen aan de buitengrenzen van Europa, zoals Griekenland en Italië, krijgen immers het leeuwendeel van de asielaanvragen te verwerken. De Europese Commissie diende twee jaar geleden een voorstel in om de regels te hervormen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zei echter vorige week dat de nodige hervormingen van de Dublinregels mislukt zijn.

België verstuurde 5.346 aanvragen om asielzoekers terug te sturen, maar slechts in 1.054 gevallen, of 1 op 5, werden ze ook effectief teruggestuurd. Opvallend is dat er weliswaar 3.882 aanvragen in aanmerking kwamen voor een transfer, maar slechts 1 op 3 daarvan werd uitgevoerd. De net iets meer dan 1000 asielzoekers die wel zijn teruggestuurd moeten hun asielprocedure doorlopen in het land waar ze voor het eerst in Europa aankwamen.

Eén van de oorzaken hiervoor is dat door plaatsgebrek in de gesloten centra veel asielzoekers een bevel krijgen om zich op een bepaalde datum te melden. Dat resulteert erin dat veel van hen ‘verdwijnen’ en illegaal in België verblijven. Maar België neemt zelf ook weinig asielzoekers terug uit andere landen. Van de 4.118 aanvragen die ons land kreeg werden slechts 661 mensen teruggenomen, wat neerkomt op 1 op 5 asielzoekers.

Eind vorige week kwam er toch schot in de zaak. België kan als eerste EU-land asielzoekers – die de EU betraden via Griekenland – opnieuw terugsturen. De mogelijkheid was sinds 2011 verhinderd omwille van een arrest van het EHRM (Europees Hof van de Rechten van de Mens). Deze rechtbank oordeelde dat asielzoekers terugsturen naar Griekenland in strijd was met het artikel 3 van het EVRM, ook gekend als het non-refoulementprincipe. Volgens de rechtbank werden asielzoekers er immers onderworpen aan ‘een onmenselijke behandeling’, gezien de slechte opvang ginder, en het artikel 3 verbiedt dit. Het EHRM sprak over “systeemfouten” bij de Grieken.

(Lees verder onder de tweet)

200.000 illegalen

Ook de uitwijzingen van illegalen verloopt zeer stroef. Van de 45.601 uitwijzingsbevelen die illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers in 2017 in ons land kregen, werden er slechts 8.536 effectief uitgevoerd. Dat is dus minder dan 1 op 5. Bovendien ging het in 19.551 gevallen om illegalen die eerder al één of meerdere uitwijzingsbevelen hadden gekregen, maar die dus telkens aan hun laars lapten.

Ondertussen zouden ongeveer 200.000 illegalen in ons land verblijven. “Van een trendbreuk in het asielbeleid is ook onder deze regering allesbehalve sprake”, klinkt het. “Het spreekt voor zich dat bij ongewijzigd beleid het leger illegalen – vandaag goed voor 200.000 mensen – in onze steden nog verder zal aangroeien, en de N-VA vandaag organiseert wat ze gisteren bestreed: een volgende collectieve regularisatieronde”, aldus Barbara Pas (Vlaams-Belang).