De bekende sp.a-senator Bert Anciaux zal zich in oktober niet verkiesbaar stellen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit omwille van spanningen binnen zijn partij. “Ik voelde mij op z’n zachtst gezegd niet meer welkom”, zo stelt de sp.a’er in BRUZZ.

Wie in Brussel woont zal dit jaar niet kunnen stemmen voor Anciaux. Die had dat nochtans wel graag gewild. “Ik was heel graag lokaal opgekomen in Brussel. Dat is het mooiste mandaat, ik had daar graag mijn politieke loopbaan mee afgesloten”, zo vertelt de ex-VolksUnie-politicus in een interview met BRUZZ. Anciaux verwijst impliciet naar een intern dispuut in de Brusselse sp.a-afdeling. “Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen om niet op de lijst te staan. Ik had op z’n zachtst gezegd niet het gevoel dat ik echt welkom was.”

Ellebogenwerk in Brussel

Sinds de breuk van sp.a met het PS-bestuur in Brussel vorig jaar omtrent de figuur van ex-PS-burgemeester Yvan Mayeur is de toekomst voor de Brusselse sp.a onzeker. Anciaux wilde op de tweede plaats voor zijn partij opkomen in Brussel. Maar Brussels sp.a-kopvrouw Ans Persoons zag dit echter niet zitten. “Ans Persoons heeft er van bij het begin op aangedrongen dat ik op de lijstduwersplaats zou staan, maar dat is een heel ander verhaal”, aldus nog Anciaux. “Als lijst­duwer speel je een meer ondersteunende rol en geef je het signaal aan de kiezer dat je er niet helemaal voor gaat. En dat wilde ik net wél doen.” 

Anciaux benadrukt echter verschillende malen in het interview dat hij “niet zijn hart lucht om tegen schenen te schoppen, maar wel uit oprechte bezorgdheid”, zo schrijft BRUZZ. Anciaux, die een verleden heeft in de Vlaamsgezinde en ter ziele gegane partijen VolksUnie en Spirit, stelt immers dat “het beleid voor Nederlandstaligen […] stilaan een ramp [wordt] in de stad”. En nog: “Als ik tijdens het weekend een Nederlandstalige huisarts wil spreken, krijg ik te horen dat we zeven uur moeten wachten. Ook in de ziekenhuizen is die problematiek er. Voor Nederlandstalige cultuur is er buiten de KVS nauwelijks aandacht. Ook het Nederlandstalig onderwijs wordt stiefmoederlijk behandeld.”

Anciaux zal misschien wel nog opkomen tijdens de verkiezingen van 2019. “Mijn partij heeft mij gevraagd om lijsttrekker te zijn voor het Vlaams parlement”, aldus de senator. “Maar ik weet helemaal niet of ik daarop inga. Dan breng ik schade toe aan de kansen en de rol van Fouad Ahidar (Brussels parlementslid voor de sp.a uit Jette met wie Anciaux in iD21 zat, red.) hier in Brussel. De partij gaat nooit én mij in Vlaanderen én Fouad in Brussel lijsttrekker maken, omdat ze ons als twee handen op één buik zien. En ze hebben nog gelijk ook (lacht). […] Hij heeft mij altijd ondersteund, het is tijd dat ik iets voor hem doe.”

(Lees verder onder de tweet.)

Omstreden Anciaux

Anciaux is een ietwat excentrieke Vlaamse politicus en niet zonder enige controverse. In de VolksUnie was hij als voorman de linkse-liberale subgroep iD21 medeverantwoordelijk voor voor de ruzie die leidde tot het opsplitsen van de partij in Spirit en N-VA. Na een korte loopbaan bij het kansloze Spirit ging hij over naar de sp.a, waar er direct ophef werd veroorzaakt omdat de partij-afkorting (kortstondig) werd veranderd naar ‘Socialisten en Progressieven Anders’. Anciaux noemt zichzelf immers liever geen socialist.

In 2014 doctoreerde de huidige senator dan weer in de agogiek aan de VUB. Zijn dissertatie behandelde onder meer hoe Vlamingen ‘neoracistisch of neonationalistisch’ staan ten opzicht van de islam. Vorig jaar kreeg Anciaux dan weer veel kritiek op sociale media omdat hij stelde dat “ongelovigen […] ook [moeten] vechten om moslim te worden” na berichtgeving over islamitische discriminatie jegens ex-moslims in het Midden-Oosten.

(Lees verder onder de tweet.)

Toch vindt sp.a-voorzitter John Crombez in Anciaux een trouwe vriend. Wanneer de sp.a in 2015 verwikkeld was in een bitse strijd om het voorzitterschap tussen Bruno Tobback en Crombez noemde Tobback Anciaux’ openlijke steun voor Crombez “dom”. En wanneer Crombez eerder deze maand interne kritiek verkreeg wegens het gebruiken van valse mails in de F-16-zaak zei Anciaux dat “al die andere mails [wel] bewijzen dat John Crombez gelijk heeft”.

ADVERTENTIE