Afgelopen nacht werd op de Europese top een akkoord bereikt rond migratie. Het akkoord bevat onder meer de oprichting van controlecentra binnen Europa, maar maakt het ook mogelijk om het idee van ontschepingsplatformen buiten Europa verder uit te werken. Daarnaast werden ook de regels voor ngo-schepen die migranten uit de zee redden verstrengd.

De laatste weken en maanden was er in Europa veel te doen rond het thema migratie. Met het aantreden van de nieuwe Italiaanse regering en de migratiekritische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) lijkt er een nieuwe wind te waaien door het Europa en lijkt het besef gegroeid te zijn dat er nieuwe maatregelen moesten komen.

Er werd dan ook met argusogen gekeken naar de Europese top, waar EU-leiders samenkwamen om die nieuwe maatregelen omtrent migratie te bespreken. Na een discussie van 9 uur werd vanmorgen omstreeks 5u een akkoord bereikt. “Velen zeiden dat een akkoord over het Europese migratiebeleid niet mogelijk was en dat de nationale aanpak zou triomferen, maar dit is een Europese overwinning en een overwinning van de samenwerking”, aldus Frans president Emmanuel Macron.

Europese controlecentra

Een eerste onderwerp waar een akkoord over werd bereikt zijn de controlecentra, waar migranten die op zee gered naartoe gebracht zouden worden. Er bestond discussie of deze controlecentra al dan niet op Europees grondgebied ingericht moesten worden, maar dat zal nu toch het geval zijn. In die controlecentra zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een EU-lidstaat.

Zowel het openen van dergelijke controlecentra als het overnemen van vluchtelingen zal op vrijwillige basis gebeuren, klinkt het. Een belangrijk aspect voor de Oost-Europese Visegrad-landen, die weigerden om mee te doen aan een verplicht systeem van herlocatie. Vanwege het vrijwillige karakter van de controlecentra en herlocatie konden ook de Oost-Europese landen overtuigd worden om het akkoord goed te keuren.

Ontschepingsplatformen buiten EU

Toch kunnen er in de toekomst mogelijk ook platforms komen buiten de Europese Unie. Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz, maar ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) toonden zich al grote voorstanders van dat idee. Het idee van de regionale ontschepingsplatformen buiten de EU zal nu verder onderzocht worden en er zal onderhandeld worden met landen in Afrika voor de vestiging van dergelijke platformen.

Waar moeten mensen die gered worden naartoe worden gebracht: naar Europa of net niet? Wij zijn altijd voor de tweede variant geweest, en met deze tekst is dat nu mogelijk”, zegt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Als toekomstig voorzitter van de Europese ministerraden heeft hij de opdracht om dat idee verder uit te werken en daarnaast ook te werken aan een hervorming van de Dublin-verordening.

Daarnaast werd ook een akkoord bereikt omtrent strengere regels voor ngo’s die migranten opvissen uit de Middellandse Zee. Volgens Italië werken deze ngo’s mensensmokkel in de hand, omdat ze zich nabij de Libische kust positioneren en migranten vrijwel meteen overnemen van mensensmokkelaars. Het compromis bevat het beginsel “dat alle schepen de wet moeten respecteren, ook die van ngo’s, en uit het vaarwater moeten blijven van de operaties van de Libische kustwacht”.

ADVERTENTIE