Vandaag veroordeelde de correctionele rechtbank Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een vakbondsactie. “Een zeer ernstige uitspraak”, klink het bij de socialistische vakbond. “Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven”. De vakbond gaat beroep aantekenen tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank.

Zo’n twee jaar geleden had het ABVV tijdens een nationale staking vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de Antwerpse haven. Het gevolg? De weg was geblokkeerd en er ontstond een lange file van vrachtwagens die niet konden lossen. Tevens was het havendorp Lillo bijna onbereikbaar. Hoewel de vakbond de acties had aangekondigd had het ABVV geen melding gemaakt van hun plan om wegblokkades op te werpen.

Verlaeckt: “Wat deze politiek wil, is dat wij, vakbonden, niet meer in de weg staan”

De rechtbank oordeelde dat de blokkades een gevaarlijke verkeerssituatie creëerde. Een straf kreeg Verlaeckt, gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn, evenwel niet. Vakbondsafgevaardigde Tom D., die eveneens was gedagvaard, werd door de correctionele rechtbank vrijgesproken.

De Antwerpse ABVV-voorzitter gaat zich niet neerleggen bij deze uitspraak. Hoewel hij geen straf kreeg, is het voor hem een principekwestie. Deze veroordeling zou namelijk de vrijheid van staken aantasten. “We gaan dit aanvechten: bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en desnoods helemaal tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit vonnis heeft een grote precedentswaarde”, citeert De Standaard de advocaat van Verlaeckt.

De Antwerpse ABVV-voorzitter is zelf eveneens ontevreden met de uitspraak. Volgens hem kadert ze “in de politieke zelfbediening van een politiek apparaat dat enkel gericht is op besparen, loonmatiging en bezuinigen”. “Wat deze politiek wil, is dat wij, vakbonden, niet meer in de weg staan. Ze willen vakbonden die aan het handje lopen van de rechtse politici, die meedenken en meewerken aan het bezuinigingsbeleid. Maar ik zeg u: zo is ABVV niet en zo zal ABVV nooit zijn”, klinkt het tegenover De Standaard.

Lachaert: “Terechte maar ook belangrijke veroordeling”

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert reageert tevreden op de uitspraak van de correctionele rechtbank. “Dit is niet alleen een terechte maar ook belangrijke veroordeling”, klinkt het in een persbericht. “Het stakingsrecht is fundamenteel maar niet absoluut. Je mag altijd het werk neerleggen, maar je kan niet door middel van wegblokkades, het blokkeren van bedrijventerreinen enzovoort anderen het recht op werk of vrije doorgang ontzeggen”.

In de toekomst zullen de vakbonden volgens Lachaert twee keer nadenken vooraleer ze opnieuw wegblokkades opwerpen. Immers, mensen die schade lijden door “onaanvaardbare blokkades” kunnen die volgens Lachaert gaan verhalen op de boosdoeners.