Er zijn 450 gedetineerden in België die een mogelijk radicaal profiel hebben. Dit op een totale gevangenispopulatie van circa 10.000. Dat is een kleine 5 procent. Van die 450 geradicaliseerde gevangenen zijn er 237 bevestigde extremisten, zo brengt De Morgen. Slechts 68 van hen volgen echter een intensief deradicaliseringsproject. Dat is ongeveer 1 op 3. Het nieuws komt er nadat gevangene Benjamin Herman ongestoord zichzelf bekeerde tot de radicale islam en tijdens zijn penitentiair verlof drie mensen doodde tijdens een aanslag in Luik.

Volgens de cijfers van Staatsveiligheid zijn er circa 450 gedetineerden die indicaties vertonen van radicalisering. 132 van hen kregen een of andere vorm van begeleiding. Maar bij 237 gedetineerden is er niet langer sprake van indicaties, maar kan men met enige zekerheid zeggen dat het (moslim)extremisten betreft. Deze gevangenen staan op de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen. Maar van deze bevestigde extremisten krijgen slechts 68 gedetineerden een intensief deradicaliseringstraject. Dat komt dus neer op één op drie.

“Een dialoog aangaan en een vertrouwensrelatie opbouwen”

21 zwaar geradicaliseerden zitten op de zogenaamde ‘De-Radex-afdelingen’ van de Hasseltse gevangenis (waar ook Fouad Belkacem zit opgesloten) en in Ittre. De Morgen kon echter cijfers opvragen waaruit blijkt dat slechts 12 van deze 21 een intens, individueel traject volgen tot deradicalisatie.

Die intense begeleiding betreft gesprekken op weekbasis en soms op frequentere basis. “Zij krijgen een intensieve begeleiding die aanvankelijk minstens wekelijks is en tweewekelijks als het goed bolt”, licht Gert Vanherk van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toe in De Morgen. “Meestal zijn het gesprekken van twee uur of langer, waarin ze een dialoog aangaan en een vertrouwensrelatie opbouwen.”

Die individuele begeleidingen worden in Vlaanderen georganiseerd door twee gespecialiseerde deradicaliseringsconsulenten. Aanvankelijk werkten de twee enkel op de De-Radex-afdeling in Hasselt, maar intussen hebben ze reeds 33 individuele begeleidingen gestart. In Franstalig België zijn er zo 35 van die trajecten. In totaal volgen dus 68 extremistische gedetineerden in België een intensief traject. Of 1 op 3 van de 237 extremisten op de lijst van de Cel Extremisme. Minister Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil nu het team verdubbelen in omvang voor wat betreft de Vlaamse gevangenissen en twee extra consulenten aanwerven. De vraag is echter of dat zal volstaan als er met de huidige bezetting slechts 1 op 3 geradicaliseerden kan bereikt worden.

(Lees verder onder de tweet van vorig jaar rond deze periode.)

Benjamin Herman

Justitieminister Koen Geens (CD&V) kondigde begin deze maan nog aan om de regeling voor penitentiair verlof te verstrengen inzake (extremistische) gedetineerden. Geens kreeg eind mei immers nog heel wat kritiek over zich omdat Benjamin Herman, een gedetineerde moslimbekeerling, tijdens zijn penitentiair verlof drie mensen kon doden in Luik tijdens een terreuraanslag.

Benjamin Herman zou in de gevangenis nauw in contact hebben gestaan met Fouad B., een extremistische ronselaar voor terreurgroep Islamitische Staat. Fouad B. stond op de OCAD-lijst van jihadisten, en ook de naam van Benjamin Herman stond te lezen in nota’s van Staatsveiligheid. Bovendien uitte een cipier enkele dagen voor de aanslag nog zijn bezorgdheid over Hermans radicalisering, maar tevergeefs.