Vandaag bereikte de federale regering een akkoord over sancties rond het activeren van langdurig zieken op de werkvloer, zo weet De Standaard. Eerder, in de zomer, was er al een akkoord gevonden, maar pas vandaag raakte de regering het eens over de snelheid waarmee werkgevers worden gesanctioneerd. “In plaats van langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren om het werk te hervatten, lijkt deze regering vooral oog te hebben voor wat deze maatregel opbrengt”, zeggen sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Monica De Coninck.

In 2015 waren er volgens de cijfers van het kabinet Peeters zo’n 122.825 langdurig zieken. Omdat deze (grote) groep burgers een gevoelige meerkost voor de sociale zekerheid vertegenwoordigen, werden er al verschillende initiatieven ondernomen om ze te heractiveren. Zo werd in 2016 al het re-integratietraject mogelijk gemaakt. Hieraan meewerken was evenwel niet verplicht en noch de werkgever noch de langdurig zieke kon worden bestraft.

In de toekomst zal dit anders zijn. Werkt een werkgever niet mee aan een re-integratietraject, dan krijgt hij een ‘herstelbijdrage’ op zijn bord. Voordat deze bijdrage evenwel effectief moet worden betaald, krijgt een werkgever nog 14 extra dagen om alsnog met het re-integratietraject mee te werken. Tevens sanctioneert de regering het gebrek aan redelijke inspanningen van de werkgever met een boete van 800 euro.

N-VA tevreden

Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer riskeert een ‘boete’. Blijft hij bijvoorbeeld afwezig voor een gesprek of vult hij niet de nodige vragenlijsten in, dan kan hij vijf tot tien procent van zijn uitkering verliezen. N-VA-Kamerlid Jan Spooren is tevreden met de mogelijkheid om werkgevers of langdurig zieken die niet constructief meewerken te sanctioneren. “N-VA heeft altijd gepleit voor een evenwichtige benadering waarbij zowel werkgevers, werknemers als artsen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen”, zegt Spooren, “en dat is in het bereikte akkoord zeker het geval”.

(Lees verder onder de tweet.)

Een re-integratietraject werkt volgens de partij pas echt als alle actoren daaraan meewerken. “Vandaar dat de N-VA altijd gepleit heeft voor een responsabilisering als sluitstuk van een arbeidsre-integratiebeleid dat een brede waaier van maatregelen omvat”, klinkt het bij Spooren. “De deelname aan een dergelijk ‘re-integratietraject’ was tot nu toe nog vrijblijvend, en dankzij het akkoord binnen de federale regering komt hier nu verandering in”.

Sp.a: “Onbegrijpelijk”

“In plaats van langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren om het werk te hervatten, lijkt deze regering vooral oog te hebben voor wat deze maatregel opbrengt”, zeggen sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Monica De Coninck.

(Lees verder onder het uitgelicht artikel.)

De Block bevestigt principe-akkoord rond langdurig zieken

De socialisten zijn alles behalve tevreden met de maatregel van de regering. Vullen langdurig zieken immers hun vragenlijst niet nauwgezet in, dan kunnen ze 5% van hun maanduitkering verliezen. “De patiënt moet met andere woorden zelf voor doktertje spelen. Als de administratieve verplichtingen niet secuur genoeg worden nagekomen, dreigt de patiënt 5 procent van de uitkering te verliezen. “Niet moeilijk om te voorspellen welke mensen hier het slachtoffer van gaan zijn”, zeggen Kitir en De Coninck.

De langdurig zieke werknemers die niet komen opdagen voor een gesprek met de medisch adviseur over zijn of haar gezondheidstoestand, dreigen volgens de socialisten dan weer tien procent van hun uitkering te verliezen. “Ook hier worden weer kwetsbare mensen geviseerd die mogelijks bang zijn het verkeerde te zeggen of niet precies weten wat van hen verwacht wordt. Ze riskeren een deel van hun inkomen en van hun financiële zekerheid te verliezen. Onbegrijpelijk waarom deze regering er niet in slaagt langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren.”