In het Verenigd Koninkrijk heeft de eerste vrouw die zich wilde aansluiten bij een infanterieregiment, sinds het verbod op vrouwen in gevechtseenheden daar werd opgeheven, er na twee weken de brui aan gegeven. Ze zou erkend hebben dat ze de fysieke vereisten van de opleiding had onderschat. Ook in Australië liep het plan om meer vrouwen in gevechtseenheden te krijgen uit op een sisser.

Na slechts twee weken stapte de vrouw uit de opleiding van het infanterieregiment van de Royal Air Force (RAF), die 18 weken zou duren. Zij zou haar mannelijke tegenhangers niet kunnen bijhouden op uithoudingsmarsen en tijdens andere fysieke testen. Toen de vrouw ontslag nam zou zij hebben toegegeven dat zij de lichamelijke vereisten had onderschat.

“PR”

Ook vertelde de vrouw aan haar officieren dat het leven in aparte huisvesting voor vrouwen haar het gevoel gaf “een buitenstaander te zijn”. Zij zou een van de slechts drie vrouwen zijn die zich hebben aangemeld voor het RAF-infanterieregiment. Bovendien was zij de enige die geschikt genoeg geacht werd om samen met 44 mannen aan de cursus te beginnen.

“Ook al zat ze ver onder het tempo van de meeste mannen, ze kreeg veel respect van mensen. Ze deed haar best en was eerlijk genoeg om toe te geven dat de cursus te zwaar voor haar was”, zegt een bron uit het leger. “Buiten de trainingsuren was ze een beetje geïsoleerd omdat ze apart leefde van iedereen.”

“Er heerste veel geheimzinnigheid over haar deelname. De jongens waren verrast haar te zien”, aldus de bron. “Er was druk op haar instructeurs om haar te helpen om de cursus te passeren. Ik denk dat de RAF er goede PR uit wilde halen.”

Afspiegeling samenleving

De toelating vrouwen in gevechtsrollen kwam er onder impuls van de voormalige premier David Cameron (Con.) In 2016 zei hij dat het van essentieel belang was dat de samenstelling van de strijdkrachten een afspiegeling van de samenleving zou zijn.

Zijn besluit blijft controversieel, omdat veel commandanten vrezen dat vrouwen niet in staat zijn om de ontberingen van de infanterieopleiding te weerstaan, zoals het dragen van zware apparatuur en wapens over lange afstanden.

Ook in Australië kwam deze week aan het licht dat het plan van het land om meer vrouwen in gevechtsrollen te krijgen uitdraaide op een sisser. Slechts één op de tien vrouwen geraakten daar door een basisinfanterieopleiding en wisten zich bij een gevechtseenheid aan te sluiten.