Binnenkort kan men in Engeland en Wales mogelijk tot zes jaar in de cel belanden voor het online uiten van “vijandigheid” tegen een bepaalde religie, seksuele geaardheid, of tegen bijvoorbeeld transgenders.

In Engeland en Wales is men van plan uit te pakken met zwaardere straffen tegen mensen die online “vijandigheid” tegen mensen met “beschermde kenmerken” vertonen. Onder “beschermde kenmerken” verstaat men onder meer “ras, geslacht, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging, zwangerschap en moederschap en geslachtsverandering”.

Zwaarste straffen voor politieke leiders

De zwaarste straffen zullen worden opgelegd aan personen “die zich in een positie van vertrouwen, autoriteit of invloed bevinden en misbruik maken van hun positie om haat aan te wakkeren”, zoals politieke leiders of boegbeelden. Als een “dader lid was van of geassocieerd was met een groep die vijandigheid op grond van ras of religie propageerde”, zal zijn straf ook strenger zijn.

In Groot-Brittannië is men van mening dat het gebruik van sociale media een groeiend probleem is, al blijft het aantal vervolgingen relatief laag. De voorstellen zullen nu worden onderworpen aan een drie maanden durende openbare raadpleging die in augustus eindigt.