Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) reageerde deze ochtend ‘not amused’ op de berichtgeving van de VRT dat er Belgische ‘boots on the ground’ zouden ingezet zijn in Syrië twee jaar geleden. Dit is in tegenstelling met wat eerder is gecommuniceerd door Defensie, aldus de VRT. Klopt niet echt, zegt Vandeput echter. Er zijn géén ‘boots in the ground’ ingezet geweest, althans niet in een strijdcapaciteit. Wel zou een beperkte geheime inlichtingenmissie hebben plaats gevonden. “Moeten wij voor elke geheime operatie die er gebeurt op voorhand naar de VRT bellen?”, zo haalde Vandeput op Radio 1 uit naar de openbare omroep.

De ‘boots on the ground’ waar de VRT over bericht, zouden gaan om militaire inlichtingsofficieren die in 2016 geheime contacten met de Koerdische rebellen hebben opgezet. Het gaat dus niet om strijdkrachten die werden ingezet tegen bijvoorbeeld islamitische terreurgroep IS. De contacten die ADIV (de Belgische militaire inlichtingendienst) legde, dienden wel om bijvoorbeeld eventuele neergehaalde Belgische F-16-piloten te redden zodat ze niet in de handen zouden vallen van vijandige milities. Eerder dit jaar werd nog een Russische piloot omgebracht in Syrië door jihadisten.

Vandeput: “Stemmingmakerij”

De bronnen van de VRT die aan de basis liggen van het nieuwsbericht meldden dat de Belgische ‘interventie’ in feite “erg korte verkenningsmissies, van een dag of zo” betrof. Ook militair expert Sim Tack – verbonden aan het Belgische inlichtingenbedrijf Force Analysis – laat een relativerend geluid horen aan SCEPTR. “Zo’n gebruiken hoeven niet te verbazen en zijn heel courant”, aldus Tack. “Het zou eerder verontrustend geweest zijn moest zoiets niet zijn ondernomen”.

Vandeput weigerde om in detail in te gaan op de geheime missie. Dit gebeurt nooit, zo stelde de minister, gezien het veiligheidsrisico en de bezorgdheid voor de levens van de betrokkenen. “In essentie is dat geheim en [dus] spreek [ik] ook niet over individuele operaties”, aldus een verhitte Vandeput op Radio 1. “We gaan met mensen gaan praten met wie we liever niet gaan praten, maar wanneer dat wel nodig is, [dan doen] wij dat. […] Moeten wij voor elke geheime operatie die er gebeurt op voorhand naar de VRT bellen?” Defensieminister Vandeput had het over “stemmingmakerij” vanwege de VRT.

De minister benadrukte hiernaast dat alles binnen het wettelijk vastgelegde kader verliep: “Iedereen is op de hoogte die op de hoogte moet zijn”. Via de bevoegde speciale commissie worden wetmakers ingelicht wanneer nodig. Hetzelfde geldt voor de coalitiepartners die via het strategisch inlichtingencomité op de hoogte blijven.

Sp.a ruikt bloed

Op Twitter rook sp.a – die ook een kwelgeest van Vandeput speelt inzake het F-16-dossier – alleszins bloed. “[Het is] toch opnieuw niet duidelijk of minister van Defensie Steven Vandeput zelf op de hoogte was, en of hij de regering en het parlement inlichtte over deze ‘geheime missie’ van het Belgisch leger”, zo tweet onder meer sp.a-woordvoerster Lot Wildemeersch. Ook sp.a-Kamerlid Alain Top stelt zich vragen.

(Lees verder onder de tweet.)

Eerder dit jaar kwam ook nog aan het licht dat België meewerkt aan een Amerikaanse geheime operatie in Syrië en Irak. Dit om ‘foreign terrorist fighters’ of ‘Syriëstrijders’ afkomstig uit Westerse landen op te sporen en uit te schakelen. Ook hier gaat het om louter inlichtingenwerk. België schakelde/schakelt niet zelf terroristen uit.