Gisteren, aan de vooravond van Rerum Novarum, haalde CM-voorzitter Luc Van Gorp hard uit naar de populisten die de christelijke erfenis “als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving” gebruiken. Daarnaast riep hij op om de christelijke normen en waarden te herontdekken.

Op Hemelvaartsdag viert de katholieke vakbeweging hun tegenhanger van de socialistische 1 meiviering. Aan de basis hiervan ligt de encycliek Rerum Novarum, waarmee Paus Leo XII de sociale leer van de katholieke kerk drastisch hervormde. Traditiegetrouw grijpen leden van het christelijke middenveld de vooravond aan om een bepaalde boodschap in de wereld te sturen, zo ook Luc Van Gorp gisteren in Lier.

Volgens de CM-voorzitter leven we in een snel veranderende wereld. In deze tijden moeten we volgens hem “opnieuw houvast zoeken in onze christelijke wortels”.Waarden en normen halen we uit verhalen en tradities die we al eeuwenlang met elkaar delen. Alleen, ergens onderweg zijn we die verhalen kwijtgeraakt. Of ze zijn er nog, maar ze worden misbruikt door groepen om er hun eigen belang mee te dienen”, zo citeert VRT NWS Van Gorp. Daarnaast riep hij het christelijke middenveld op om opnieuw over hun christelijke inspiratiebron te durven spreken.

Van Gorp: “Populisten misbruiken erfenis”

Populistische politici is Van Gorp evenwel liever kwijt dan rijk. Zo haalde hij uit naar politici die zelf niet geloven maar zich opwerpen als de hoeders van de christelijke erfenis. “Ze gebruiken die erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat die erfenis lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed”, stelde hij. Volgens hem schilderen populisten moslims af als een bedreiging en exploiteren ze de angst bij de bevolking voor moslimextremisten.

(Lees verder onder de tweet.)

Twee voorbeelden hiervan zijn volgens de CM-voorzitter Polen en Hongarije. Daar is het christendom “een vlag voor extreemrechtse vreemdelingenhaat” geworden. Het ‘gebruiken’ van de christelijke cultuur beperkt zich niet enkel tot Polen en Hongarije volgens Van Gorp. “Ook in Vlaanderen wordt nieuw rechts steeds nadrukkelijker pleibezorger van een christelijk gedachtegoed dat in oorlog is met alles wat er anders uitziet”, citeert VRT NWS de CM-voorzitter.