De christelijke overheidsvakbond van het ACV en de liberale bond VSOA hebben een gisterenavond akkoord bereikt met Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR), zo rapporteert De Tijd. Het betreft de lijst van zware beroepen bij de overheid. De bonden zouden vandaag de gehele lijst publiceren, maar het staat reeds vast dat kleuterjuf, militair en agent zullen gerekend worden als zware beroepen. Opvallend echter, Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat er een akkoord is over de lijst met zware beroepen voor het overheidspersoneel.

De ellenlange discussies over zware beroepen (bij de overheid) is afgerond, althans dat vertellen de vakbonden. Hoewel Van Quickenborne ontkent dat er reeds een akkoord is en benadrukt dat de lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd, maken de bonden zich warm om later op de dag de volledige lijst van zware beroepen bij de overheid te ontsluiten. Werk bij de politie, het leger en de brandweer staat op de lijst, zoals te verwachten viel, maar ook meer omstreden functies zoals kleuterleidster en zorgwerk met een ambtenarenstatuut zijn opgenomen in de lijst.

Zware beroepen niet voor iedereen

Enkel ‘zware beroep’-loopbaanjaren gepresteerd vanaf 2020 worden in aanmerking genomen om het vroegere pensioen te berekenen. Ambtenaren die geen gunstregime hebben kunnen echter al werkjaren vanaf 2010 in beschouwing nemen. Wie wel een gunstregime heeft – treinpersoneel kan bijvoorbeeld al na amper 30 werkjaren op pensioen – behoudt de opgebouwde voordelen voor de gewerkte jaren tot 2020. Daarna doven de gunstregimes uit. Meer dan de helft van de ambtenaren genieten zo’n gunstregime.

Vier criteria bepalen of een beroep ‘licht’ of ‘zwaar’ is. Wie aan alle vier kenmerken voldoet, moet in theorie vroeger op pensioen kunnen gaan dan anderen. Dit dan ten vroegste op 60-jarige leeftijd. De criteria die zware beroepen aan moeten voldoen, zijn de volgende:

  • Gaat het om fysiek zwaar werk?
  • Betreft de job een lastig tijdsschema zoals ploegenarbeid?
  • Is er een verhoogd veiligheidsrisico?
  • Er is mentale/emotionele belasting; stress?

Vragen

Bij regeringspartijen Open Vld en N-VA is men sceptisch over het akkoord. Beide partijen hebben steeds benadrukt dat er nood is aan een beperkte lijst. N-VA vreest immers voor een uitholling van de pensioenhervorming en Open Vld voegt in De Tijd bij monde van Van Quickenborne hieraan toe dat “er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig.”

(Lees verder onder de tweet.)

De regering-Michel moet wel nog haar fiat geven vooraleer het akkoord in werking kan treden. De onderhandelingen in de private sector rond de zware beroepen zijn nog lopende. Naar verwachtingen zullen deze niet voor de zomer afgerond worden.