Na een bitse discussie in het Vlaams Parlement verplaatst het gekibbel tussen meerderheidspartijen N-VA en CD&V over het al dan niet invoeren van statiegeld op flessen en blikjes, zich nu ook naar de Vlaamse regering. Kop van Jut? Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), die het plan volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) lanceerde zonder overleg. “Ik krijg hier mails van de verpakkingssector dat ze willen overleggen. Dat moet dus blijkbaar nog gebeuren”, stelde Bourgeois vanmorgen op Radio 1.

Vorige week kondigde Schauvliege haar verpakkingsplan aan. Om het zwerfvuil aan te pakken wou de CD&V-minister statiegeld invoeren op plastic flessen en blikjes. Nu worden deze nog gerecycleerd via de blauwe pmd-zak. “We moeten ervoor zorgen dat er minder verpakkingen in omloop zijn”, klonk het toen bij Schauvliege. Hoewel het plan niet of nauwelijks was doorgesproken binnen de Vlaamse regering, zette CD&V er hard op in, onder meer via advertenties op sociale media. Zo verscheen er op Facebook een foto met daarop “weg met plastic, Joke gaat de strijd aan”.

Initiatieven als Mei Plasticvrij, winkels die plasticzakjes bannen en de vele steden en gemeenten die aansloten bij de…

Publiée par CD&V sur jeudi 10 mai 2018

Vanmorgen benadrukte Geert Bourgeois dat er binnen de regering nog geen akkoord was bereikt. “We hebben dit plan nog niet besproken, de regering heeft hier nog geen standpunt over ingenomen”. Dat Schauvliege haar plan meteen in de media had voorgesteld zonder dit eerst binnen de Vlaamse regering te behandelen, is volgens de Vlaamse regeringsleider “ongelukkig”. “Het feit dat haar plan al in de krant stond zal de discussies niet vergemakkelijken”, aldus Bourgeois.

Totaalplan

De minister-president heeft net zoals zijn parlementaire fractie vraagtekens bij het nut van statiegeld voor blikjes en petflessen. “Ik zie ook problemen voor kleine winkels en gemeenten. Mogelijk gaan mensen ook meer in het buitenland winkelen”, zei hij vanmorgen op Radio 1. Bourgeois wil daarnaast een totaalplan voor zwerfvuil. “We willen zwerfvuil aanpakken, maar blikjes en flessen zijn maar een onderdeel van al het zwerfvuil. Wij willen een totaalplan”, stelde de minister-president.

Dat de minister-president niet is opgezet met de communicatie van CD&V, valt af te leiden uit het feit dat hij vermelde dat er nog geen overleg plaatsvond met de betrokken sectoren. “Ik krijg hier mails van de verpakkingssector dat ze willen overleggen. Dat moet dus blijkbaar nog gebeuren”, aldus Bourgeois.

Boskaart bis?

Het is niet de eerste keer dat Bourgeois de CD&V-minister terugfluit. Eerder al had de minister-president Schauvliege ‘haar’ boskaart eenzijdig ingetrokken. De minister moest dit vernemen via een ‘nieuwflash’ op haar mobiele telefoon. Dat Bourgeois de ‘Kaart met Meest Waardevolle Kwetsbare Bossen’ had ingetrokken, hoefde evenwel niet te verwonderen. Zo zou deze – door onder meer het gebruik van luchtfoto’s – te weinig nuances bevatten.