Is er alweer een nieuw schandaal aan de gang in Gent? Volgens een ontslagen directeur alvast wel. Eind december werden twee directeurs bij het stadsontwikkelingsbedrijf ‘SoGent’ – onder meer verantwoordelijk voor de Bataviabrug bij de Oude Dokken – ontslagen. Maar één van hen stelt nu dat hij net werd ontslagen omdat hij als klokkenluider gesjoemel bij drie bouwprojecten aan het licht bracht.

De man, die de feiten aan het licht bracht, ging naar het gerecht om een onderzoek te eisen, zo weet onder meer Het Laatste Nieuws. De klokkenluider – genaamd Didier Nachtergaele – stelt hiernaast dat de directeur die de fraude zou gepleegd hebben, persoonlijk bevriend is met de bevoegde schepen voor Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a).

Ontslagen wegens klokkenluider?

Nachtergaele zou dus ontslagen zijn omdat hij te veel wist en bepaalde wantoestanden aankaartte. Om deze stelling te versterken stuurde hij een mail naar alle Gentse gemeenteraadsleden. Bijlage bij de mail is een document van maar liefst 200 pagina’s waarin het gesjoemel van zijn ex-collega uit de doeken wordt gedaan. Volgens Nachtergaele is er bewijs genoeg voor strafbare feiten.

Concreet zou er gefraudeerd zijn bij drie bouwprojecten. De beschuldigde directeur zou bij de Oude Dokken, het S-gebouw aan het Gent-Sint-Pietersstation en de Wasserij-site de dossiers zodanig hebben gemanipuleerd dat zijn favoriete bouwbedrijf de contracten verkreeg. En, zo benadrukt Nachtergaele, de sjoemeldirecteur is goeie vrienden met Taeldeman, de bevoegde schepen en voorzitter van SoGent.

Belangrijk detail: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) verklaarde de besluiten die leidden tot het ontslag van Nachtergaele al in april nietig. Er werd immers niet voldaan aan de ‘hoorplicht’ waardoor de ex-directeur geen kans kreeg om zich te verdedigen.

“Waarom is stadsbestuur niet zelf naar parket gegaan?”

Taeldeman zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd met betrekking tot de aanbesteding van de bouwprojecten. De oppositiepartijen in Gent hebben echter bedenkingen. Zowel CD&V als N-VA vragen zich af waarom het stadsbestuur niet zelf naar het parket is gestapt toen de onregelmatigheden werden aangekaart door Nachtergaele. “Ik stel voor dat we dit voor Stadsontwikkeling alsnog doen vanuit de gemeenteraad”, zo wordt gemeenteraadslid Siegfried Bracke (N-VA) geciteerd door de VRT.

Ook Vlaams Belang stelt gelijkaardige vragen bij het groeiend schandaal. “Het strafste is dat advocaat Devers (Patrick Devers is de advocaat die de meeste zaken van de stad afhandelt, red.) een rapport opstelt waarin duidelijk wordt aangegeven dat er strafbare feiten zijn gebeurd […]. Hij vroeg de socialistische schepen de Raad van Bestuur [hierover] in te lichten en een strafklacht in te dienen”, zo vertelt Gents gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) aan SCEPTR. “[Maar vervolgens licht] de schepen […] de Raad van Bestuur niet in, en in plaats van een strafklacht in te dienen bestelt Taeldeman een nieuwe studie die uiteindelijk het gewenste resultaat geeft: ‘er zijn geen strafbare feiten gepleegd’. Moet er nog zand zijn? […] Er is niets geleerd uit het Optima-schandaal.”

Taeldeman kaatst echter de bal terug en vraagt zich af waarom Nachtergaele het dossier naar buiten bracht. “Normaal gezien is een onderzoek geheim. Dat is nodig zodat de onderzoeksrechter zijn of haar werk in alle onafhankelijkheid kan uitvoeren. Maar misschien wil de ex-algemeen directeur helemaal geen onafhankelijk onderzoek”, zo klinkt het beschuldigend bij Taeldeman. Het parket krijgt wel “alle vertrouwen” van de sp.a-schepen die de resultaten van hun onderzoek wil afwachten.