Slecht nieuws voor de moslims die een klacht indienden inzake het Vlaamse verbod op ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren. Volgens het Europees Hof van Justitie is het verbod immers geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst. “Slag gewonnen”, tweet Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Ritueel slachten verhit sinds jaren de gemoederen in België. De N-VA kant zich samen met de Vlaamse meerderheidspartijen tegen het gebruik, tot ergernis van meerdere joodse en islamitische organisaties. Maar de N-VA heeft nu een nieuwe slag gewonnen in deze ‘culture war’. Het Europees Hof van Justitie oordeelt namelijk dat het verbod op ritueel slachten in tijdelijke slachthuizen niet onwettig is. Weyts voerde dit verbod in 2014 in. Hierdoor is het gebruik sinds 2015 illegaal.

Juridische slag rond ritueel slachten

Nadat het verbod van Weyts in 2015 in werking trad trokken verschillende moslimorganisaties en koepelorganisaties naar de rechtbank. Zij oordeelden immers dat de verplichting om erkende slachthuizen te gebruiken voor de rituele slachting van dieren indruiste tegen de godsdienstvrijheid. De Belgische rechter voor wie de zaak werd voorgelegd stuurde de materie door naar het Europees Hof van Justitie. Deze EU-rechtbank oordeelt nu dat de moslimorganisaties ongelijk hebben.

“Slag gewonnen: Europees Hof van Justitie verwerpt klachten tegen het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren”, reageert Weyts op Twitter. “Stop aub met juridische procedures en stap mee in de strijd voor minder dierenleed”.

(Lees verder onder de tweet.)

De beslissing is conform met wat een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in november reeds zei. Ook toen werd in een advies gesteld dat de huidige verplichting om enkel ritueel te slachten op erkende slachtvloeren geen schending vormt van de godsdienstvrijheid. De advocaat-generaal stelde toen wel dat ritueel slachten “ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest een religieus voorschrift is dat onder de bescherming van de vrijheid van godsdienst valt”. Dit kan een gevaar betekenen voor het geplande Vlaamse totaalverbod op ritueel slachten dat normaliter vanaf 2019 van kracht zou zijn.