Volgens onderzoekers van het Forensisch Instituut aan de London University wordt de Libische kustwacht door Italië aangestuurd om migranten terug te duwen naar Libië. Dat schrijven zij in een onderzoeksrapport.

De Libische kustwacht zou systematisch door de Italiaanse regering worden aangestuurd om migranten terug te duwen naar Libië. In een onderzoek van het Forensisch Oceanografisch Instituut van de London University worden zestien gevallen besproken waarin de Libische kustwacht migranten oppikt en terugbrengt naar havens rondom Tripoli. Daarbij krijgen de Libiërs de steun van twee Italiaanse oorlogsschepen, helikopters en geavanceerde radartechnologie.

“Pushbacks”

De onderzoekers noemen het onofficiële maar structurele beleid, waarbij de Italiaanse regering en de Europese Unie Italië aansturen om de Middellandse Zeeroute te sluiten , ‘Mare Clausum’. Volgens Charles Heller, een van de auteurs achter de studie, doe de Italiaanse regering aan “refoulement met volmacht”. “Het internationale recht verbiedt pushbacks naar gevaarlijke landen. Dit is een creatieve Italiaanse oplossing”, aldus Heller.

Sinds augustus vorig jaar voerde de Libische kustwacht 39 procent van alle reddingen in de Middellandse Zee uit. Sindsdien is het aantal migranten dat Europa via Libië bereikt met 90 procent afgenomen. De onderzoekers wijzen er wel op dat acties van milities in het Libische kustgebied daar ook toe hebben bijgedragen.

Sea Watch

Een van de cases die behandeld wordt in het rapport is die van een incident waarbij de Duitse ngo Sea Watch en de Libische kustwacht tegelijkertijd aankwamen bij een zinkend schip met 130 migranten in internationale wateren.De feiten deden zich voor op 6 november vorig jaar. Volgens de onderzoekers was de Libische kustwacht daar aanwezig op aansturen van een Italiaans schip dat in de buurt lag.

Het kwam tot een treffen tussen de twee omdat de bemanning van Sea Watch de migranten wilde meenemen naar Italië. De Libische kustwacht wou hen dan weer meenemen naar Tripoli. Uiteindelijk verdronken tijdens het daaropvolgende tumult 20 migranten. Uiteindelijk werden 59 en 47 migranten aan boord genomen door respectievelijk Sea Watch en de Libische kustwacht.

Detentiekampen

Vele van de geredde migranten zouden opnieuw terecht zijn gekomen in de detentiekampen in Libië. In die kampen zouden zij risico lopen op verkrachting, marteling of moord. Dat laatste wordt gestaafd door getuigenissen en beelden.

“De EU stuurt nooit mensen terug naar Libië. Onze operaties zijn uitsluitend actief in internationale wateren, de geredde migranten worden teruggebracht naar Italië, in de lijn met het non­refoulement-principe van het internationale recht”, luidde het in een reactie van de Europese Commissie op het rapport.