Begin dit jaar verscheen in de pers hoe de “rekrutering van agenten […] mank [loopt]”. De politie is al jaren onderbemand terwijl het beloofde ‘meer blauw op straat’ door vrijmaking van administratief personeel nauwelijks is gerealiseerd. Maar veel politieagenten voelen aan dat ze weinig respect verkrijgen van de maatschappij, zo weet BELGA. “De politie wordt steeds meer beschouwd als de pispaal van de maatschappij”. En dát is volgens het Nationaal Syndicaat van de Politie en het Veiligheidspersoneel (NSPV) de reden waarom de rekrutering bij de politie minder dan vlot verloopt.

Een externe audit besteld door Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) maakte het politierekruteringsbeleid met de grond gelijk, zo bleek eerder vandaag uit berichtgeving van De Tijd. Maar de politievakbond, de NSPV, is het hier grondig mee oneens en trekt aan de alarmbel. “Er komt veel kritiek op de politie. Het is niet altijd evident om daar als jongere mee om te gaan”, zo vertelt NSPV-voorzitter Carlo Medo tegenover BELGA. “Dat heeft te maken met hoe wij als maatschappij tegenwoordig naar gezag kijken. De politie wordt steeds meer beschouwd als de pispaal van de maatschappij”.

Dat denk ik er nu van .

Publiée par Carlo Medo sur vendredi 18 mai 2018

Waardenprobleem, geweld en tekort bij ondersteunende diensten politie

Medo ziet een oplossing in onze waarden onder de loep nemen en trachten te veranderen. Agenten, die een bepaalde autoriteit belichamen, moeten weer gerespecteerd worden, zo klinkt het tegenover BELGA“We moeten onze politie opnieuw meer waarderen. De politie zorgt ervoor dat de maatschappij leefbaar en veilig blijft, het is een sociaal relevante job. Dat verhaal moeten we kunnen verkopen aan jongeren.”

Volgens Medo neemt ook “het geweld tegen politieagenten […] toe. Ik hoor van veel mensen op het terrein dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer gerespecteerd worden. Op die manier is het niet makkelijk om jonge mensen aan te trekken. […] Dat is een gevoel dat we kunnen ombuigen, maar daar moeten we met heel de maatschappij aan werken”. Zo werden afgelopen zomer de Antwerpse politiediensten meerdere malen geplaagd door gewelddadige allochtonen.

Tot slot stelt de NSPV dat het personeelstekort bij de ondersteunende diensten, zoals rekrutering, in belangrijke mate meespeelt. Dat tekort is aangemaakt omdat de afgelopen jaren vooral is geïnvesteerd in operationele diensten naar aanleiding van de terreurdreiging. “Het zou goed zijn als we ook bijvoorbeeld HR-specialisten of psychologen zouden kunnen aantrekken voor de rekruteringsdiensten.”