N-VA-voorzitter Bart De Wever bepleitte gisteren in een vrije tribune in De Tijd een meer realistische visie ten aanzien van het Europese project. Natiestaten, die kunnen volgens De Wever niet worden vervangen door de Europese Unie. “De clichés van de Europese superstaat met zijn zielloze bureaucratie zijn makkelijke passe-partouts voor wie een zondebok zoekt”, schrijft Antwerps CD&V-lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters in een antwoord.

Het opiniestuk dat N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteren publiceerde naar aanleiding van het in ontvangst mogen nemen van de Edmund Burke Award, is om verschillende redenen uiterst relevant. Zo kan dit opiniestuk worden gezien als de formele bekrachtiging van een meer realistische koers van de N-VA ten aanzien van het Europese project. In het verleden, klonk de N-VA immers heel wat positiever over de Europese Unie.

De Wever neemt “nieuwe elite van EU-bureaucraten” onder vuur

Nu ziet De Wever de Britse denker Edmund Burke als een waarschuwing. Geven we toe “aan de illusie dat de complexiteit van Europa van geen belang is”, dan zouden we volgens de N-VA-voorzitter immers “dezelfde fout als de Franse revolutionairen” maken. “Dan laten we een legitiem politiek project corrumperen door onze ijdele grootheidswaanzin. En op een dag, wanneer gewone mensen er genoeg van hebben en de spanning met de abstracte Brusselse reguleringen te groot wordt, zal het instorten”.

EU-bureaucraten

Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters uit in een vrije tribune in De Tijd heel wat reserves ten aanzien van het Europese verhaal van De Wever. Zo is de Unie volgens de vicepremier “niet opgericht door zielloze bureaucraten, maar door mensen van vlees en bloed die hadden meegemaakt hoe gruwelijk het wordt wanneer buren elkaar naar het leven staan. Wat begon als een verhaal van vrede werd een steeds nauwer verbond”.

Verder is een sterke EU volgens Peeters “goed voor elke Europeaan”. “Niet ondanks maar dankzij haar schaalgrootte. We leven in tijden van geopolitieke verschuivingen, die mensen begrijpelijk angstig maken. Maar electoraal inspelen op dat angstgevoel en ons terugplooien op de natiestaat verhelpt dat niet”. De Antwerpse haven zou het zo bijvoorbeeld volgens Peeters minder goed doen in het “natiestatenverhaal” van De Wever.

Wel blijft er volgens Peeters veel werk aan de Europese Unie. Zo moeten er stappen worden gezet in de richting van een energie- en digitale unie. Tevens moet er volgens de vicepremier verder worden gebouwd aan een Europese Arbeidsautoriteit en een betere bescherming van de buitengrenzen. “We moeten vluchtelingen menswaardig opvangen. Wij kunnen dat. Maar niet iedereen kan bij ons terecht. Kwaliteitsvolle opvang in de onmiddellijke omgeving van conflictgebieden is daarom een prioriteit. En we moeten weten wie Europa binnenkomt”, schrijft Peeters in de Tijd.