“De totale toelage van België aan de EU bedraagt 3,6 miljard euro. Dat is meer dan de totale subsidie aan het openbaar vervoer (NMBS + De Lijn = 3 miljard). EU moet zuiniger met budget leren omspringen.” Dat schrijft gerenommeerd econoom Geert Noels vandaag op Twitter. Dit doet hij naar aanleiding van recente plannen van de Europese Commissie die de Belgische EU-factuur nog meer zouden opdrijven.

Afgelopen maart stelde de Europese Commissie in aanloop naar de volgende meerjaarlijkse financiering voor dat België – in het meest negatieve scenario – bovenop zijn bijdrage nóg eens 2,8 miljard euro per jaar zou moeten ophoesten. En dat zint Noels niet, die verwijst naar de reeds hoge Belgische EU-bijdrage van 3,6 miljard.

EU-financiering 2021-2027 = jaarlijks vette factuur voor België

De huidige jaarlijkse bijdrage waarvan sprake – 3,6 miljard – is afkomstig van de EU-website zelf. Maar volgens de Belgische Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) draagt België zelfs nog meer dan 3,6 miljard euro af aan de EU, namelijk 5,5 miljard euro. De EU investeert wel terug in België. Maar het overgrote deel van deze EU-uitgaven in België – 4,96 miljard of grofweg 68 percent – zijn administratieve uitgaven te wijten aan de aanwezigheid van de EU-instellingen in Brussel. Men becijfert dit in de Belgische ‘terugverdieneffecten’, ook al zijn dit lonen van Europarlementsleden, werkingskosten… Slechts 2,37 miljard – nog niet de helft van wat België afstaat aan de EU dus – wordt direct in de Belgische economie gepompt. En het Belgisch nettoverlies zou nog toenemen.

In maart verzamelden de Europese Begrotingsministers in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. De bedoeling was om grondig na te denken over de nieuwe financieringsperiode van de Europese Unie: 2021-2027. Deze periode brengt namelijk twee obstakels met zich mee: de Brexit – en dus het verlies van een grote netto-bijdrager, het VK – en de factuur van het migratie- en veiligheidsbeleid.

Een van de voorstellen die hier naar voren werd geschoven door de Europese Commissie is dat België – in het meest extreme scenario – 2,8 miljard extrá per jaar zou mogen bijdragen. Dat is nagenoeg de totale openbare kost van zowel de NMBS én De Lijn. De regeringsverwachtingen zijn echter dat de Belgische bijdrage niet zó fel zou groeien. Wilmès houdt desalniettemin rekening met een jaarlijkse groei van 400 miljoen euro voor de Brexit-compensatie en 400 miljoen extra om nieuw beleid te financieren. Goed voor 800 miljoen extra per jaar dus. “Dat is niet niks. Dat extra geld moet in de nationale begroting gezocht worden en iedereen weet dat België geen begrotingsoverschot heeft”, zei Wilmès in maart tegenover De Tijd.

Partijpolitiek steekspel tussen N-VA en CD&V

De tweet van Noels werd spoedig geretweet door de N-VA, die een gelijkaardig standpunt inneemt. Ook in maart benadrukte de eurokritische partij dat men verkiest dat “de EU eerst bespaart en zijn middelen efficiënter beheert, in plaats van extra geld te vragen aan die landen die nu al meer bijdragen dan ze terugkrijgen van de EU”, aldus Europarlementslid Sander Loones (N-VA), ook in De Tijd. “Andere nettobetalers, zoals Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken weigeren alvast meer te betalen.”

Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) beargumenteerde dan weer gisteren in Terzake dat “de EU […] een kopje koffie per dag [kost] en […] toch wel iets meer waard is”. Maar ook daar had de N-VA een repliek op: “[…] Eigenlijk is dat geen argument. Het is niet omdat iets weinig kost dat het per definitie zinvol gespendeerd geld is”, zo werd De Tijd-editorialist Bart Haeck geciteerd op de N-VA-Twitterpagina.