In Antwerpen was de 1 mei-viering van de socialisten ietwat exemplarisch voor de toestand van de sp.a-afdeling. Zo beklom noch lijsttrekker Jinnih Beels, noch lokaal sp.a-voorzitter Tom Meeuws het spreekgestoelte. Die eer was weggelegd voor sp.a-gedeputeerde Inga Verhaert.

De Antwerpse socialisten zaten een beetje in de knoei met de vraag wie de 1 mei-toespraak zou houden. Langs de ene kant zou zo’n toespraak de lokale Antwerpse boegbeelden (positieve) media-aandacht opleveren, langs de andere kant heeft lijsttrekker Beels geen partijkaart en is voorzitter Meeuws nogal controversieel. Het werd bijgevolg provinciaal voorzitter Inga Verhaert.

Meeuws zou volgens Europarlementslid en Antwerps gemeenteraadslid, Kathleen Van Brempt, geen kandidaat zijn geweest voor de toespraak. “Iedereen was het eens over deze beslissing”, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. En de getormenteerde sp.a-kopman? Die droeg aan de zijde van Beels de socialistische vlag. “Er zijn vele kopstukken in deze partij, laat ons genieten van de zon en de toespraak van Inga”, citeert Het Laatste Nieuws Meeuws.

Roepers

Zelf vond Verhaert het niet onlogisch dat zij het podium mocht beklimmen. “Hier zijn niet enkel Antwerpenaren, maar mensen uit de hele provincie”, zo citeert Het Laatste Nieuws haar. In haar toespraak zaten verschillende ‘verdoken’ aanvallen in de richting van de N-VA.

“Er zijn van die roepers die de mond vol hebben over de waarden van de verlichting en de gelijkheid tussen man en vrouw”, verwijst ze naar N-VA-voorzitter Bart De Wever die regelmatig beklemtoont dat de waarden van de verlichting het fundament van onze samenleving zijn. Deze “roepers”, slagen er volgens haar niet in om “de loonkloof tussen mannen en vrouwen in dit land ook maar een beetje te dichten. Wat we nodig hebben zijn maatregelen om gelijk loon voor gelijk werk te krijgen. Wat we ook nodig hebben, zijn besturen die voor de helft uit vrouwen bestaan”, aldus Verhaert.

Verhaert: “N-VA is niet mans genoeg voor onze ideeën”

In haar 1 mei-toespraak focuste Verhaert zich hoofdzakelijk op nationale thema’s. Pas helemaal op het einde kwam Antwerpen – samen met een fors verwijt in de richting van de N-VA – aan bod. “Ik sluit af met een boodschap voor onze vijand: jullie zijn niet mans genoeg voor onze ideeën, dus jullie tackelen onze mensen”, verwijst Verhaert naar de harde campagne in Antwerpen.