Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Financiënminister Johan Van Overtveldt (tevens N-VA) willen achterhalen hoe zwaar de last van migratie weegt op onze economie en schatkist. De regeringsleden hebben hierom een studie besteld bij de Nationale Bank, zo weet Het Laatste Nieuws. Specifiek zal aandacht besteed worden aan de impact op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en productiviteit.

De studie moet een opdeling maken per regio en per migratiekanaal (gezinshereniging is bijvoorbeeld een kanaal) en zal een focus leggen op migranten van buiten de EU. Vooral de kosten voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt zullen in kaart gebracht worden alsook de invloed op arbeidsproductiviteit.

“Allesomvattende studie”

“Zo’n allesomvattende studie ontbreekt vandaag. Vaak wordt verwezen naar verouderde en/of internationale studies waarvan de conclusies moeilijk door te trekken zijn naar België”, zegt Johan Van Overtveldt in Het Laatste Nieuws. Theo Francken vraagt al even naar een objectief onderzoek naar de kosten van migratie. Francken verwijst zelf naar een omstreden Facebookpost uit 2011 waarin hij de economische meerwaarde van Marokkaanse, Congolese en Algerijnse inwijkelingen in vraag stelde, terwijl hij zich wel ‘iets kon voorstellen’ bij de meerwaarde van de Joodse, Chinese en Indiase diaspora. “In Angelsaksische landen is een studie naar de economische impact normaal, in de Latijnse cultuur is het een taboe”, klinkt het.

Professor Sociologie Mark Elchardus (VUB) steunt alvast het initiatief, “toch als [het] grondig wordt uitgevoerd”, zo luidt het in Het Laatste Nieuws. “We hebben meer baat bij kennis om het maatschappelijke debat te voeren, want je hoort vandaag erg tegenstrijdige geluiden.” 

(Lees verder onder de tweet.)

N-VA niet aan proefstuk toe

Begin dit jaar liet ook N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat “links moet kiezen”: ofwel open grenzen ofwel het beschermen van onze sociale zekerheid. Het bericht kwam er na verslaggeving over uit de pan swingende leefloonkosten voor vluchtelingen. De uitspraak van De Wever leverde echter ook heel wat kritiek op. CD&V-voorzitter Wouter Beke vroeg zich bijvoorbeeld het volgende af: “We gaan toch niet beginnen met te berekenen wat mensen kosten?”

Het is daarenboven geen geheim dat Francken een fan is van het Canadese migratiemodel, hetgeen een pak strenger werkt dan het onze. In Canada worden arbeidsmigranten immers actief geselecteerd op basis van diploma, werkervaring en taalkennis en wordt slechts een vastgelegd quotum aan migranten binnengelaten. Eerder vorige maand riep Francken dan weer op tot het introduceren van het Australische asielmodel. Zo zou België kunnen kiezen welke asielzoekers het land binnen mogen. Op die manier zou Francken er voor willen zorgen dat België in de toekomst 0 asielaanvragen te verwerken krijgt.

(Lees verder onder de tweet.)

De rechtsliberale LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker berekende nog in 2009 – dus enkele jaren voor de asielcrisis – dat migratie “ons jaarlijks meer dan 7 miljard euro kost”. Om precies te zijn bedroeg de kost toen 7,67 miljard euro of 2,2 procent van het toenmalige bruto binnenlands product.