Mocht Karl Marx vandaag nog leven, dan zou hij tweehonderd zijn geworden. Voor Peter Mertens, de voorzitter van de marxistische PVDA, heeft deze dag een bijzondere betekenis. Zo stelde hij vanmorgen in “De Ochtend” op Radio 1 dat het marxisme in de twintigste eeuw weliswaar is mislukt, maar dat het kapitalisme uiteindelijk ook “twee, drie, vier eeuwen [heeft] proberen door te breken”. “Je kan de intellectueel Marx niet los zien van de manier waarop zijn ideeën nadien in de praktijk zijn gebracht”, reageert Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten echter tegenover SCEPTR.

Hoewel de samenleving volgens Mertens is veranderd, blijven de teksten van Marx relevant. “Je kan het niet helemaal honderd procent toepassen, maar de globale reflectie klopt wel”, zo stelde hij vanmorgen in De Ochtend” op radio 1. Zo ziet hij “de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal” onder meer bij het sociaal conflict bij Lidl terugkomen.

Volgens Mertens bestaat er in Duitsland een “vrij grote consensus” over de bijdrage van Marx aan de geschiedenis en de filosofie. “De meeste Duitsters weten heel goed dat wanneer de boeken van Marx verbrand werden in Duitsland, dat het heel slecht begon te gaan in het land (daarmee verwijst de PVDA-voorzitter naar de opkomst van het nationaalsocialisme, n.v.d.r.). In Duitsland is de herdenking van Marx niet zo omstreden, behalve bij een kleine groep van extreemrechts zoals de AfD”.

Mertens: “Kapitalisme heeft er zelf twee, drie, vier eeuwen over gedaan”

Gevraagd of de praktische vertaling van Marx zijn gedachtegoed heeft gefaald, gaf de PVDA-voorzitter geen eenduidig antwoord. “Ik denk dat de praktijk van het marxisme voor een deel in de twintigste eeuw een poging heeft gedaan om een andere samenleving op te bouwen en dat is mislukt”, stelde Mertens.

(Lees verder onder de tweet.)

Het kapitalisme daarentegen heeft volgens Mertens “zelf twee, drie, vier eeuwen proberen door te breken en had daar drie, vier eeuwen later uiteindelijk succes in. Het lijkt mij ook logisch dat die pogingen om een ander soort samenleving op te bouwen, die mislukt zijn in de twintigste eeuw, dat je daar nog heel veel tijd voor moet hebben in de 21ste of 22ste eeuw. Maar dat er een alternatief moet komen om arbeid en natuur te beschermen, dat blijft wereldwijd aan de orde”, aldus Mertens.

Rutten: “Gevaarlijke ideologie doorprikken en bestrijden”

“Wat ik vanmorgen hoorde was bijzonder selectief en te rooskleurig. Communistische propaganda. Je kan de intellectueel Marx niet los zien van de manier waarop zijn ideeën nadien in de praktijk zijn gebracht, of dat nu in de USSR, in China of in Cuba is of was. Steeds waren de effecten voor mensen armoede en honger, om nog maar te zwijgen van de afschaffing van de individuele vrijheid”, reageert Rutten tegenover SCEPTR.

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens haar moet men “even kritisch [….] omgaan met extreemlinks als met extreemrechts. Daarom heb ik in een tweet herinnerd aan wat de geschiedenis ons geleerd heeft over het communisme. Ik koester de individuele vrijheid en denk dat het zeker ook tegenover extreemlinks nodig is om hun gevaarlijke ideologie te doorprikken en bestrijden”.