Dit jaar draaide een politiek debatproject voor scholieren uit het middelbaar onderwijs rond het thema migratie. De bundel die jongeren daarvoor kregen, licht enkel de zogenaamde voordelen van immigratie uit. Mogelijke nadelen zoals gevolgen voor veiligheid, salafisme, normen en waarden worden amper of niet aangehaald. Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman hekelt het feit dat de migratielobby de Vlaamse jeugd probeert te beïnvloeden via het onderwijs.

KRAS is een soort van jeugdparlement waar scholieren van middelbare scholen samenkomen om er te debatteren over actuele thema’s. Het thema dit jaar: migratie. Gisteren vond de slotzitting voor dit schooljaar plaats van het KRAS-project. Zo’n 600 jongeren van scholen over heel Vlaanderen kwamen samen in Brussel om er in gesprek te gaan en te debatteren met experts over migratie.

KRAS is een project van vzw Globelink en wordt gesponsord door pro-migratie-vzw 11.11.11, wat zich duidelijk laat blijken in de discussiebundel van het project. Ook Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA, was aanwezig en hekelt de ideologisch-gekleurde benadering van immigratie in de discussiebundel en ons onderwijs. “Het document hamert nadrukkelijk op de voordelen van immigratie”, licht Tomas Roggeman toe.

Enkel voordelen

Zo worden in de bundel bijvoorbeeld uitgebreid de zogenaamde voordelen van migratie uitgelicht, terwijl er nauwelijks aandacht wordt besteed aan mogelijke nadelen. Immigratie zou grote economische voordelen hebben en het zou geld opbrengen voor het immigratieland in kwestie. De kosten voor de sociale zekerheid worden niet vermeld. Er wordt benadrukt dat immigratie culturele verrijking opbrengt, en dat die culturele verrijking bovendien het grootst is wanneer immigranten niet integreren.

Daarnaast wordt gesteld dat het Westen verantwoordelijk is voor de migratiestromen. De burgeroorlog in Syrië zou de schuld van het Westen zijn en het feit dat migranten hun leven riskeren op hun tocht naar Europa, is ook de schuld van het Westen. Bovendien wordt uitdrukkelijk gewezen op de ‘slechtheid’ van het Westen vanwege het kolonisatieverleden. In Belgisch Kongo zouden daarbij “onthoofdingen schering en inslag” geweest zijn.

Terwijl de zogenaamde voordelen van immigratie uitgebreid uitgelicht worden, worden potentiële nadelen, zoals rond veiligheid, radicalisme, normen en waarden, amper aangehaald. De hele bundel van 140 pagina’s dik bevat amper 2 bladzijden over de impact van migratie op de cultuur van het thuisland. De islam en het salafisme worden slechts sporadisch vernoemd. Er wordt bijvoorbeeld meer aandacht gegeven aan het ‘racisme’ van Zwarte Piet, dan aan alle passages over islam, veiligheid, normen en waarden samen.

(Lees verder onder de video.)

Tomas Roggeman reageert op manipulatie Vlaamse jeugd door migratielobby

Vandaag was het de slotzitting van het jongerenparlement, gesponsord door de migratielobby. De discussiebundel bevatte vooral linkse standpunten. Gelukkig viel er bij onze jongeren meer nuance te horen.

Publiée par Jong N-VA sur vendredi 4 mai 2018

Jong N-VA

Bij Jong N-VA is men niet te spreken over het feit dat men jongeren in ons onderwijs op die manier een vertekend beeld geeft van de realiteit. “Wij vinden het jammer dat via ons onderwijs in Vlaanderen en met de steun van belastinggeld op een dergelijke manier geprobeerd wordt door de migratielobby om onze Vlaamse jeugd te beïnvloeden”, aldus voorzitter Tomas Roggeman.

“Hoofdsponsor achter KRAS is 11.11.11, dat milliteert voor een opengrenzenbeleid”, klinkt het bij Jong N-VA. “Elke vereniging heeft uiteraard het recht om een eigen maatschappijvisie te verdedigen. Maar het is niet verstandig om dit te gebruiken als leidraad in het onderwijs. Dit is een poging om onze jeugd ideologisch te sturen vanop de schoolbanken.”