De ‘Union des francophones’, de Franstalige eenheidspartij in Linkebeek, is voltooid verleden tijd. Vorige week bleek de nooit benoemde oud-burgemeester en huidig Kamerlid (MR) Damien Thiéry een struikelblok binnen de lijst te zijn. De francofone ijzervreter – aanvankelijk actief bij het radicale FDF (thans DéFi) – weigerde jarenlang om Nederlands te spreken in de gemeenteraad en dus de taalwet op te volgen. Dit zorgde voor botsingen met meerdere Vlaamse ministers. “Het einde van de lijst komt enkel Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), goed uit”, sakkert Thiéry.

“Tijdens de vergadering van maandagavond is beslist om twee Franstalige lijsten samen te stellen met meer pluraliteit en openheid”, dat kondigde PS-schepen Pasquale Nardone vorige week in de Waalse krant La Dernière Heure. Aanleiding van de tweespalt is de figuur van Thiéry, die jarenlang de Vlaamse regering dwars lag, maar ook na zijn niet-benoemd burgemeesterschap belangrijk bleef in de Vlaamse Randgemeente rond Brussel. De alternatieve Franstalige lijst in Linkebeek moet getrokken worden door onafhankelijk schepen Yves Ghequière. Linkebeek is één van de 12 faciliteitengemeenten die Vlaanderen telt.

“Verraad”

Thiéry vindt het uiteenvallen van de lijst een regelrechte “catastrofe”. In La Dernière Heure spreekt de Franstalige liberaal over “verraad”. “Natuurlijk is dit een verraad! Ik heb vernomen dat Yves Ghequière al sinds januari bezig is om deze dissidente Franstalige lijst te vormen”, aldus Thiéry. En in L’Echo“Het einde van de lijst komt enkel Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, goed uit.”

De interne vete die leidde tot het uiteenspatten van de eenheidslijst is niet alleen te zoeken bij meningsverschillen over het bestuur van Linkebeek of de halsstarrige houding van Thiéry die zorgde voor een jarenlang durende ramkoers met de Vlaamse overheid. Ook de federale coalitie tussen de partij van Thiéry – de MR – en de N-VA die de faciliteiten wil afschaffen, blijkt een doorn in het oog. “Het is daarom niet erg coherent om de MR ideologisch te steunen op een gezamenlijke lijst”, verklaart Nardone. Olivier Mangain, voorzitter van DéFI roept dan weer de MR op om Thiéry een stap opzij te laten zetten zodat de eenheidslijst in leven kan blijven.

(Lees verder onder de tweet.)

“Faciliteiten, stommiteiten”

‘Faciliteiten’ zijn de anderstalige diensten in bepaalde taalgrensgemeenten en zijn vastgelegd in de Belgische Grondwet. De faciliteitengemeenten kennen hun ontstaan in het vastleggen van de taalgrens in 1963. De bedoeling was dat zowel migranten als historische taalminderheden voldoende tijd kregen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Franstaligen zijn deze uitzonderingsregels echter gaan zien als een fundamenteel recht. Gezien er geen eindigheid werd vastgelegd toen de faciliteiten in leven werden geroepen, blijft het Vlaams-Waalse verschil in visie verder bestaan. Sinds de omzendbrief-Peeters uit 1997 wordt de regeling in Vlaanderen wel strikter toegepast.

(Lees verder onder de Facebookprent.)

Publiée par Vlaamse Volksbeweging sur dimanche 27 mai 2018

Deze zondag drinken we een pintje op de toekomstige ondergang van Damien Thiery, de ‘keizer van Linkebeek’!

Toch blijven veel Vlaams-nationalisten de regeling als een “stommiteit” zien. Vlaamsgezinde organisaties zoals TAK, KVHV, NSV! en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) eisen daarom de afschaffing van het instituut. Via haar Facebookpagina liet de VVB dan ook reeds weten geamuseerd te zijn met nieuws rond Thiéry: “Deze zondag drinken we een pintje op de toekomstige ondergang van Damien Thiéry, de ‘keizer van Linkebeek’! Het Union des francophones is gebroken! Proost!”