Vandaag tijdens het vragenuurtje kreeg minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) verschillende vragen over de kerncentrale Doel 1. Vorige week immers, werd de kerncentrale tijdelijk stilgelegd omdat er een lek was in het primaire circuit. Een risico voor de volksgezondheid is er volgens Jambon echter nooit geweest. Wel is de communicatie door uitbater Engie Electrabel over de kwestie “foutgelopen”.

Begin vorige week werd de kerncentrale Doel 1 tijdelijk stilgelegd. De reden? Er was een verlies aan water in het primaire circuit opgemerkt. Later, op donderdag 26 april, werd het lek gevonden. Hoewel dit normaal binnen de twee dagen moet gebeuren, kreeg het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) pas op 30 april een risico-inschatting van uitbater Electrabel.

De communicatie is volgens Jambon dan ook “foutgelopen”. “Dat is pas op 2 mei gebeurd. Normaal gezien is de uitbater ertoe gebonden om binnen de twee dagen die inschaling te doen. Die inschaling hebben wij bij FANC ontvangen op 30 april. Het FANC heeft dat willen verifiëren en dan op 2 mei gepubliceerd”, citeert VRT NWS de minister. Verder stelde Jambon dat er nooit sprake was van een gevaar voor de volksgezondheid en “dat de functionaliteit van het veiligheidssysteem te allen tijde gegarandeerd bleef”.

Stap te ver

Regeringspartij CD&V noemt het bij monde van Kamerlid Leen Dierick een “stap te ver” dat er nu een incident was in het nucleaire gedeelte. “Dit was de eerste keer en wat ons betreft moet het ook de laatste keer zijn”, is het CD&V-Kamerlid duidelijk. Dierick legde bij haar tussenkomst ook een verband met het Energiepact. Dat plan voorziet in een definitieve sluiting van de kerncentrales in 2025.

Daarnaast had ook Dierick kritiek op de communicatie van uitbater Engie Electrabel. Volgens haar kan en mag de regering dit niet dulden.

Calvo: “Als de vraagtekens blijven, moet Doel 1 onmiddellijk en definitief dicht”

Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven stoorde zich aan het “achterhouden” van informatie door Engie Electrabel. “Dat u dat hier vandaag niet met zoveel woorden veroordeelt, is zeer betreurenswaardig voor een minister van Veiligheid”, verweet hij Jambon. “Nucleaire veiligheid is niets om mee te lachen. Het is een schande dat die private ondernemer – die winsten maakt met oude kerncentrales die lekken beginnen te vertonen – verzwijgt dat er lekken zijn. U zou dat als minister absoluut en in alle kracht moeten veroordelen”, citeert VRT NWS de socialist.

Volgens Groen-Kamerlid Kristof Calvo is Jambon de minister van “alle soorten Veiligheid, behalve dan voor de Nucleaire Veiligheid. Daar is hij toch vooral afwezig of heel afwachtend”, stelt hij tegenover de camera’s van VRT NWS. “Als er vragen blijven over de veiligheid van Doel 1, dan moet Jambon beslissen dat Doel definitief dichtgaat”, aldus Calvo.