Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert wil ervoor zorgen dat werknemers jonger dan 60 jaar niet meer met ‘brugpensioen’ kunnen. Normaliter kan dit pas vanaf 62 jaar, maar bij herstructureringen kan dit al vanaf 56 jaar. “Het is ook een fout signaal én het is een duur systeem, dat geen banen creëert voor jongeren zoals soms wordt gedacht”, citeert VRT NWS het Open Vld-Kamerlid.

De regering-Di Rupo gooide het brugpensioenstelsel al gevoelig op de schop. Zo gingen werknemers niet meer echt op ‘pensioen’ maar moeten ze beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en reageren op vacatures. Daarnaast is dit stelsel pas vanaf 62 jaar beschikbaar. Toch bleef er een uitzondering over. Werknemers die hun baan verloren bij een bedrijf in moeilijkheden kunnen vanaf hun 56ste een beroep doen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

In de toekomst wil men deze vereiste evenwel aanscherpen. Zo zouden werknemers in 2020 minstens 60 jaar moeten zijn om onder de regeling te kunnen vallen. Deze minimumleeftijd zou in de aanloop naar 2020 stapsgewijs worden verhoogd door de sociale partners, althans dat was het plan.

Lachaert: “Niet verantwoord”

Tot op heden is er van een stapsgewijze verhoging nog niets in huis gekomen. Lachaert stoort zich klaarblijkelijk aan het stilzitten van de sociale partners. Ze “hadden de minimumleeftijd nu, in 2018, al moeten verhogen tot 58 jaar. Maar het is nog altijd 56 jaar. Ik denk dat ze de sprong niet willen maken en dat ze na de verkiezingen van volgend jaar nog altijd zullen vasthouden aan 56 jaar”, citeert VRT NWS het Kamerlid. Lachaert wil dan ook dat de Kamer de verhoging tot 60 jaar bij wet vastlegt.

“Met de huidige krapte op de markt is het niet verantwoord mensen op 56 jaar af te schrijven”, motiveert hij zijn voorstel. “Het is ook een fout signaal én het is een duur systeem, dat geen banen creëert voor jongeren zoals soms wordt gedacht”.

Voor N-VA mag het voorstel van Lachaert evenwel ingrijpender zijn. Zo stellen N-VA-parlementsleden Axel Ronse en Jan Spooren dat men het systeem beter kan afschaffen. “Vandaag is er werk voor iedereen. We mogen 60-plussers die hun werk verliezen, niet loslaten”, citeert VRT NWS de N-VA’ers.

CD&V ligt dwars

De christendemocraten kunnen het voorstel van Lachaert maar matig appreciëren. Zo stelt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer dat de deadline van 2020 een vaste afspraak is. “De afspraak was dat de sociale partners binnen dat tijdspad zelf het ritme kunnen bepalen om tot die verhoging van de leeftijd te komen”, klinkt het.

Zijn partij wil zich dan ook aan die afspraak houden. “Dit gaat om bedrijven en mensen in moeilijke situaties. Om werknemers die in een eindeloopbaan-fase zitten. Die mensen en die bedrijven maken plannen en het is niet aan ons om dat alles te doorkruisen met nieuwe ideetjes”, laat hij aan VRT NWS weten.