Dinsdag hadden de rectoren van alle Belgische universiteiten in een open brief een definitieve regularisatie voor de ouders van Mawda bepleit. Dat is echter niet naar de zin van de Vlaams-nationalistische studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) en de rechtse jongerengroep Schild & Vrienden. “Als vertegenwoordiger van onze alma mater en haar studenten zou de rector beter moeten weten dan een duidelijke links-activistische koers te varen in een kwestie waarbij de meningen erg verdeeld zijn“, klinkt het in een mededeling van KVHV-Gent.

Dinsdag drukten de Belgische rectoren eensgezind hun bezorgdheid “over het huidige klimaat rond migranten” uit. In dit huidige klimaat is er volgens de rectoren sprake van “een afnemend respect voor de menselijke persoon en [een] verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in onze samenleving”.

De rectoren zijn van verder mening dat er een definitieve regularisatie voor het gezin van Mawda moet komen. Zo krijgt de familie de kans om “de gerechtelijke procedure van nabij op te volgen en tevens ook te rouwen bij het graf van dit kind”. “Niets kan hen Mawda teruggeven, maar het zou een gebaar zijn dat kan bijdragen aan een klimaat dat meer aansluit bij de basiswaarden van onze samenleving waaraan we ook U gehecht weten, met name de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, klinkt hun oproep naar premier Charles Michel (MR).

“Onverantwoordelijke ouders”

KVHV-Antwerpen, KVHV-Gent en KVHV-Leuven benoemen in hun reactie echter de verantwoordelijkheid van de ouders. “Dit jonge meisje was indirect het slachtoffer van haar onverantwoordelijke ouders. Ze hebben keer op keer niet enkel hun eigen leven maar ook dat van hun kind op het spel gezet om werk te zoeken in het [Verenigd Koninkrijk], met alle gevolgen van dien”, verwijzen onder meer de Leuvense leden van het KVHV naar de verschillende pogingen van de familie om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. “Academici zijn geen politici, en laat ons dat ook zo houden.”

Een definitieve regularisatie, het voorstel dat de rectoren van alle Belgische universiteiten ondersteun(d)en, is ook volgens KVHV-Antwerpen een “volkomen verkeerd signaal”. “Hierdoor wordt illegale migratie en de mensensmokkel niet enkel gedoogd maar zelfs aangemoedigd. Voor de linkse moraalridders is dit misschien geen probleem, maar wij vragen respect voor de rechtstaat”, schrijven de Antwerpse studenten. Wel onderschrijven de Vlaams-nationalistische studenten de mogelijkheid voor de ouders om het proces zonder uitzetting te kunnen afwachten.

(Lees verder onder de Facebookvideo.)

KVHV reageert op de open brief van o.m. rector Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen) omtrent de permanente regularisatie van de ouders van Mawda."Hierdoor wordt illegale migratie en de mensensmokkel niet enkel gedoogd maar zelfs aangemoedigd. Voor de linkse moraalridders is dit misschien geen probleem, maar wij vragen respect voor de rechtstaat. Het is jammer om te zien dat ook onze Rector, die alle Antwerpse studenten moet vertegenwoordigen, zich in deze controverse mengt."

Publiée par KVHV-Antwerpen sur mercredi 30 mai 2018

Academici zijn geen politici, en laat ons dat ook zo houden.

De leden van de verschillende afdelingen van het KVHV betreuren het dat hun respectievelijke rector zich uitlaat over een kwestie waarbij de meningen erg verdeeld zijn. “Als vertegenwoordiger van onze alma mater en haar studenten zou de rector beter moeten weten dan een duidelijke links-activistische koers te varen”, klinkt het bij de leden van KVHV-Gent.

Daarnaast is het volgens de Gentse studenten “schrijnend dat rector Van de Walle met het ondertekenen van de brief oproept om de rechtsregels van het land opzij te schuiven en hiermee valt voor de emo-politiek van de linkerzijde. Hiermee zet de rector illegale, economische migranten en mensensmokkelaars alleen maar aan om hun praktijken verder te zetten. Migratie is immers enkel wenselijk als het op een legale manier gebeurt”.

“Emotionele chantage”

Ook de rechtse jongerengroep Schild & Vrienden laat bij monde van hun oprichter Dries Van Langenhove weten niet gediend te zijn met de actie van de UGent-rector Rik Van de Walle. Van Langenhove is tevens studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de UGent.

“Al onze universiteiten helpen mee aan emotionele chantage om de regering te dwingen permanente verblijfsvergunningen toe te kennen aan illegale migranten”, zo tweet Van Langenhove. “Zegt veel over de indoctrinatie in ons hoger onderwijs en nog meer over de immense afstand tussen academici en de gewone man”.

(Lees meer onder de tweet.)

Sels nuanceert

In hun reactie herinneren de Leuvense leden van het KVHV hun rector Luc Sels aan zijn verkiezingsprogramma. “Voor het gezicht van de universiteit en voor de ernst van de wetenschap is het belangrijk dat een rector niet de indruk geeft in alle maatschappelijke debatten het voortouw te moeten nemen”, citeren ze uit zijn verkiezingsprogramma. Volgens de Leuvense studenten staat het dan ook vast dat Sels “zijn verkiezingsbeloftes [moet] na te komen”.

Woensdag, één dag na de ondertekening van de brief, nuanceerde Sels echter al zijn ondertekening van de brief. “Wat telt in zaak Mawda is vraag naar solidariteit met meest kwetsbaren”, tweette de rector. “Brief rectoren is niet te lezen als verwijt naar ordediensten. Belangrijk om onderzoek ten gronde af te wachten. Debat verdient grondig werk, rectorenbrief mocht genuanceerder”.

(Lees verder onder de tweet.)

Dit ‘terugkrabbelen’ van Sels viel niet in goede aarde bij (een deel van) de publieke opinie die hem een ‘flipflop’ verwijten. Ook zijn voorganger en oud-CD&V-politicus Rik Torfs had gisterenavond in ‘De Afspraak‘ eveneens weinig lof voor de oproep tot nuance van Sels. “Ik vind dat als je een brief ondertekent je daarna aan je collega’s en ook aan je gegeven woord verplicht bent om niet terug te krabbelen”, stelde de voormalige rector. Of dit onder druk gebeurde wist Torfs naar eigen zeggen niet. “Ik weet wel: als mensen onder druk van mening veranderen, is het niet goed en als ze dat zonder druk doen, is het ook niet goed”.