Vlaams Belang heeft klacht ingediend tegen het project van de stad Kortrijk dat gescheiden sporten voor vrouwen organiseert. Volgens Vlaams Belang gaat het simpelweg om een toegeving aan de islamitische voorschriften, en is er bovendien sprake van discriminatie. Volgens lokale bestuurspartij N-VA vertelt Vlaams Belang echter “onwaarheden”.

Het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ bestaat al sinds 2016, maar het bestaan van gescheiden sporten werd volgens de lokale Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch steeds ontkend door bevoegd schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). Na verder onderzoek en verschillende klachten beweert Vlaams Belang dat de stad Kortrijk wel degelijk gescheiden sporten voor vrouwen organiseert.

De bal ging aan het rollen toen verschillende mannen de toegang werden ontzegd tot hun favoriete sportzaal, zo klinkt het bij Vlaams Belang. Zo werden hun gewoonlijke sporturen plots afgeschaft en werden ze zelfs de toegang geweigerd. Ook vrouwelijke medewerkers klagen over de veranderingen. Op de gescheiden sporturen mogen immers alleen vrouwelijke medewerkers aanwezig zijn, wat de werkdruk voor hen verhoogt.

“Toegeving aan islamitische voorschriften”

Voor Vlaams Belang bestaat er geen twijfel over het feit dat het gescheiden sporten voor vrouwen georganiseerd wordt om tegemoet te komen aan de wensen van de moslimgemeenschap en de islamitische voorschriften. “De vrouwen die vragen om in publieke sportcentra van de stad te kunnen sporten, zonder aanwezigheid van mannen, zijn overwegend islamitisch. Hun geloofsovertuiging verbiedt hen immers om zich in sportkledij te vertonen aan mannen. Medewerkers van de stad pleegden hierover overleg met de moslimgemeenschap.”

Op beelden die gemaakt werden vlak na de gescheiden sportlessen, is inderdaad te zien hoe bijna uitsluitend moslima’s gebruiken maken van de apartheidsformule. Daarnaast worden er in de besloten groep van het project ‘Women’s Sport Kortrijk’ opvallend veel islamitische onderwerpen besproken, stelt Vlaams Belang. “Zo worden er evenementen georganiseerd als ‘Gezonde Ramadan’ en wordt er veel gepraat over halalvoeding.”

“Het handig gecommuniceerde ‘Women’s Sport Kortrijk’ is in de praktijk dus een zoveelste toegeving aan de islamitische voorschriften”, besluit Vlaams Belang.

Klacht

Vlaams Belang heeft klacht ingediend bij de Vlaamse Genderkamer omdat ze ervan overtuigd zijn dat zowel mannelijke sporters als vrouwelijke medewerkers gediscrimineerd worden. “Gezien mannen niet meer binnen mogen en enkel vrouwelijke stadsmedewerkers aanwezig mogen zijn, is er voor ons sprake van discriminatie. Daarom dient Vlaams Belang klacht in bij de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst en het federaal Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.”

Daarnaast is gescheiden sporten volgens Vlaams Belang nefast voor de integratie van allochtonen. “Het gescheiden sporten bevordert de integratie niet, wel integendeel, het lijkt een nieuwe vorm van apartheid”, zegt Wouter Vermeersch. “De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is één van de fundamenten van onze Westerse samenleving.”

“Onwaarheden”

Volgens N-VA is er echter helemaal geen sprake van discriminatie. “Dit is de zoveelste keer dat deze partij de sportdienst tracht te bekladden met onwaarheden”, aldus woordvoerder Steven Lecluyse (N-VA) aan SCEPTR. “Dat wij enkel vrouwelijke medewerkers zouden inzetten klopt absoluut niet. Wij hebben gewoon veel meer vrouwelijke lesgevers, en net zoals in private fitnesscentra, worden dergelijke ‘vrouwensessies’ meestal door vrouwen gegeven. Wij weren geen mannelijke lesgevers.” Ook het feit dat mannelijke sporters gediscrimineerd zouden worden, wordt ontkend. “Het gaat immers om een uitbreiding van het bestaande urenpakket voor dames.”

De aparte vrouwenlessen worden volgens het stadsbestuur enkel en alleen georganiseerd om meer mensen aan het sporten te krijgen. “De sportdienst heeft als ambitie iedereen aan het sporten en bewegen zetten. Studies en benchmarks leren ons dat er drempels zijn voor meisjes en dames om te gaan sporten. Daarom ontstond er vanuit Sportplus vzw een participatieproject specifiek voor vrouwendoelgroepen, een project met steun van de Vlaamse Overheid.”