De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke (VVD), wil een nieuwe wet om geldstromen vanuit radicaal-islamitische landen aan te pakken, nu aan het licht komt dat ook de As Soennah-moskee buitenlands geld ontvangt van instellingen die in verband werden gebracht met terrorisme.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwde de gemeente Den Haag vorig jaar over een omstreden Koeweitse investeerder van de As Soennah-moskee. De Koeweitse instelling in kwestie, ‘Revival of Islamic Heritage Society’, wordt in verband gebracht met terrorisme. Diezelfde instelling zou ook achter de koop van een pand in de Haagse Schilderswijk zitten. De moskee zou van plan zijn geweest een islamitische school te vestigen in dat pand.

 

As Soennah-moskee spreekt met “gespleten tong”

De As Soennah-moskee wordt er in een vertrouwelijk document van de Nederlandse inlichtingendiensten van beschuldigd met een “gespleten tong” te spreken. De moskee zou zich veel gematigder voordoen dan zij in werkelijkheid is. Zo worden er in de moskee nog altijd radicale preken gehouden. Volgens die preken verdienen moslims die overspel plegen, of de islam verlaten, de doodstraf. Ook wordt vrouwenbesnijdenis aanbevolen, aangezien deze de “lusten van de vrouw” zou verminderen.

De feiten werden aan het licht gebracht door de krant NRC Handelsblad en het reportageprogramma Nieuwsuur. Ook onthulden zij dat de opeenvolgende Nederlandse regeringen al sinds 2010 goed op de hoogte zijn van geldstromen van conservatief-islamitische landen, zoals Qatar, Saoedi-Arabië en Koeweit, naar moskeeën en organisaties in Nederland. Koeweit en Saoedi-Arabië brachten het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hier immers vertrouwelijk van op de hoogte. Zo’n 10 procent van de Nederlandse moskeeën zou financiering in het Midden-Oosten zoeken.

Uit een vertrouwelijke nota van de Nederlandse antiterrorismecoördinator NCTV blijkt dat het salafisme dankzij deze buitenlandse financiering groeit. Zo zijn het aantal salafistische moskeeën in Nederland op vier jaar tijd meer dan verdubbeld, van dertien naar 27. Eenzelfde gebeurde voor het aantal salafistische predikers, dat aantal steeg van 50 naar 110.

Burgemeester Den Haag: “Ernstig en zorgwekkend”

De Haagse burgemeester Pauline Krikke (VVD) noemt de feiten “zeer ernstig en zorgwekkend”. “Het gaat hier om ondermijning van de democratische rechtsstaat op basis van religie, ideologie of levensovertuiging. En daar ontbreekt ieder instrumentarium om te kunnen handelen”, aldus Krikke.

De burgemeester ziet een algemeen verbod op buitenlandse financiering echter niet zitten. In dat kader pleit Krikke voor een nieuwe wet: de Wet Integrale Aanpak Ongewenste Financiering. Krikke wil een duidelijke verbinding tussen lokale signalen van ondermijning van de rechtsstaat en de informatie die de Nederlandse staat heeft over buitenlandse geldstromen. Als er vraagtekens geplaatst worden bij die financieringsstroom, moet die informatie gedeeld worden, vindt Krikke.

De informatie moet volgens Krikke gebundeld worden dat tot een advies aan de verantwoordelijke minister leidt, zodat die op zijn beurt maatregelen kan treffen. “Met name dit is voor ons belangrijk, omdat nu dus zo’n handelingsperspectief ontbreekt”, aldus Krikke. Een van zulke maatregelen zou volgens Krikke het bevriezen van gelden kunnen zijn.