Uit het gelekte ontwerpakkoord tussen de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechtsnationalistische Lega blijkt dat beide partijen willen dat Italië de mogelijk moet hebben om uit de euro te stappen, indien de bevolking daar duidelijk toe bereid blijkt. Het is het meest opvallende, maar lang niet het enige voorstel dat het conflict met Brussel op de spits lijkt te drijven.

Uit een gelekt ontwerp voor het regeerakkoord tussen de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de rechtsnationalistische Lega blijkt dat de volgende Italiaanse regering van plan is om enkele Europese verdragen opnieuw te onderhandelen. Ook wordt er opgeroepen tot een “radicale hervorming” van het stabiliteits- en groeipact van de Europese Unie (EU).

Schuldverlichting en terugtredingsmechanisme

Ook zou men van plan zijn om de bijdragen van Italië aan de EU-begroting te herzien en een schuldverlichting van 250 miljard euro aan de Europese Centrale Bank (ECB) te vragen. Beide partijen lieten intussen wel verstaan dat het ontwerp “verouderd” is en bijgevolg ingrijpend is gewijzigd.

Ook staat in het ontwerp dat er een terugtredingsmechanisme moest komen om op een “overeengekomen manier” uit de Euro te stappen indien de bevolking daar duidelijk toe bereid is. Ook werd in het document beloofd dat de toekomstige regering Brussel zou oproepen om de sancties tegen Rusland in te trekken.

Ook migratie

Het economische luik is niet het enige waarmee beide partijleiders, Matteo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (M5S), Italië op een ramkoers met de Europese Unie plaatsen. Zo willen beide heren voor Italië een sterkere rol in EU-onderhandelingen inzake migratie. Men wil een andere regeling dan de huidige ‘Dublin-verordening’, volgens de welke asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land waar men aankomt.

Door die regeling kreeg Italië een enorm aantal migranten vanuit de Middellandse Zee te verwerken. De Lega- M5S-regering wil “een verplichte en automatische overzetting van asielzoekers tussen de EU-lidstaten”. Tot nog toe leken inspanningen door Brussel om zoiets uit te voeren een doodgeboren kind, door onder meer Oost-Europees verzet tegen verplichte migratiequota. Ook dit item lijkt dus voor de nodige spanning te zullen zorgen.

Andere maatregelen

Verder staat in het ontwerpakkoord dat men een soort parallel orgaan wil oprichting, zijnde een verzoeningscomité tussen de Vijfsterrenbeweging en de Lega. Dit zou moeten dienen om eventuele onenigheden die tijdens het regering de kop op kunnen steken op te lossen. Ook zou het een antwoord moeten bieden op onvoorziene uitdagingen die zich voortdoen, waarover niets in het regeerakkoord staat, zoals crisissen van allerlei aard.

Daarnaast zou er een “burgerinkomen” komen van zo’n 780 euro per maand, vergelijkbaar met het basisinkomen dat M5S bepleitte. Dat zou gefinancierd worden door 17 miljard aan overheidsuitgaven. Het ontwerp zegt ook dat de EU aan die regeling moet bijdragen. Voorts wil men “moedige en revolutionaire” maatregelen treffen om de belastingdruk voor Italianen te verlichten. In het akkoord wordt gewag gemaakt van een vlaktaks, dat door de Lega bepleit werd, maar er wordt in het ontwerp nog niet gerept over de mogelijke tarieven.

Ook zou er een radicale hervorming van het Italiaanse pensioenstelsel komen, dat werknemers in staat stelt met pensioen te gaan zodra zij ‘niveau 100’ bereikt hebben. Met ‘niveau 100’ bedoelt men het moment wanneer de som van hun totale leeftijd en de jaren die zij hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid tenminste honderd bedraagt.