De vader van het 22-jarige slachtoffer Cyril Vangriecken is razend. Zijn zoon is één van de drie dodelijke slachtoffers van de aanslag uitgevoerd door moslimbekeerling Benjamin Herman, die op penitentiair verlof bleek te zijn. “Cyrils leven moest nog beginnen, maar we zijn hem nu voorgoed kwijt. En waarom? Omdat onze strontjustitie besluit om zo’n klootzak vrij te laten rondlopen”, zo wordt vader Vangriecken geciteerd in Het Laatste Nieuws. Ook elders krijgt Justitieminister Koen Geens (CD&V) de wind van voren inzake Benjamin Herman. Volgens Geens zijn Hermans eerdere verloven “telkens goed gegaan”, maar dat blijkt nu minder dan waar te zijn.

Benjamin Herman, een geradicaliseerde moslimbekeerling, was net voor zijn moordtocht vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin. Meermaals kreeg Herman penitentiair verlof, ondanks zijn gewelddadige reputatie en vermelding in meerdere verslagen van de Staatsveiligheid en politie“Cyrils leven moest nog beginnen, maar we zijn hem nu voorgoed kwijt. En waarom? Omdat onze strontjustitie besluit om zo’n klootzak vrij te laten rondlopen. Hoe kan je zoiets beslissen?”, zo vraagt een boze vader Vangriecken zich af.

Ook politiek regent het kritiek. N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt “dat iedereen zich nu afvraagt hoe het mogelijk is hoe iemand met zo’n profiel toch vrij kon rondlopen. Het Vlaams Belang vraagt bij monde van Kamerlid Barbara Pas zelfs om het ontslag van van Geens aan.

Geen fouten?

Volgens Geens zijn er echter geen fouten gemaakt in de toekenning van het penitentiar verlof voor Herman. “Zijn naam komt in drie dossiers van anderen voor, maar drie instanties hebben onafhankelijk van elkaar besloten dat de indicaties te licht waren om [Herman] op de lijst met terreurverdachten te zetten”, zo getuigde Geens dinsdag tegenover VTM.

In een aflevering van het VRT-programma Terzake werd dinsdagavond echter aangebracht dat Herman in de gevangenis van Lantin in contact kwam met “gevaarlijke foreign fighters”. De ‘foreign terrorist fighters’ zijn ook gekend als ‘Syriëstrijders’. “Dat is toch iets waarbij alle alarmbellen op een bepaald moment moeten afgaan?”, klonk het bij VRT-journalist Kathleen Cools.

“Op dit ogenblik kunnen we echt niet anders dan zeggen dat de [bevoegde] diensten daaruit niet de conclusie hebben getrokken dat hij terreurgeweld zou kunnen gebruiken, want anders had hij in een aantal databanken gestaan”, zo reageerde Geens echter. Ook Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) benadrukte dat het te vroeg is om te spreken van een inschattingsfout.

Opvallend traject

Geens liet voorheen tevens weten dat de eerdere uitgaansvergunningen van Herman “telkens goed gegaan” zijn. Ook in Terzake zei Geens dat Herman “de laatste jaren, […] 11 uitgaansvergunningen en 14 penitentiaire verloven heeft gekregen, die goed verliepen”. Dat blijkt echter niet te kloppen. Tijdens de vele keren dat Herman sinds 2003 de gevangenis kon verlaten, bleef Herman meermaals te lang weg en pleegde hij zelfs een diefstal met geweld.

Het dient hierbij opgemerkt te worden dat sinds het aantreden van Geens meer aanvragen voor penitentiair verlof en uitgaansvergunningen goedgekeurd worden, zo brengt ook Het Laatste Nieuws. Volgens de laatst gekende cijfers van 2016 werden van de 3.276 aangevraagde penitentiaire verloven er 1.544 goedgekeurd. Dat is goed voor nagenoeg de helft of 47 procent. Van de 5.458 uitgaansvergunningen werden er dan weer 3.609 toegestaan of 66 percent. In 2013 ging het respectievelijk om slechts 25 procent en 51 procent. Een en ander heeft te maken met de overbevolking van de Belgische gevangenissen.

“Politiek verantwoordelijk”

De zaak doet denken aan de kritiek van N-VA en Open Vld op Geens omtrent het ‘verlengd penitentiair verlof’ en de vervroegde invrijstelling voor kortgestraften. Hier was afgelopen weken heel wat rond te doen nadat een gevangenisverpleegster uit Grobbendonk werd gedood door een gevangene die vrij was op basis van een van deze – aanvankelijk tijdelijk bedoelde – maatregelen.

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit verwees toen naar het regeerakkoord, dat de correcte uitvoering van een straf beoogt. “Wat blijft er nog over van een gevangenisstraf? Een straf hoort een straf te zijn”, zo luidde het. Geens duidde er echter in het parlement op dat de maatregelen kaderen in een collectieve regeringsbeslissing om het aantal gevangen te doen dalen. Geens wees hierbij ook op het feit dat men de gevangenis in Tilburg liet sluiten “op grond van hetzelfde regeerakkoord dat u zo gretig inroept”. Dat laatste bleek echter ook onwaar. Over Tilburg is immers niets te vinden in het regeerakkoord.

(Lees verder onder de tweet.)

Opvallend: Geens acht zich voor de moorden van Herman niet “persoonlijk” verantwoordelijk, zo stelt de Justitieminister in Het Laatste Nieuws, maar “politiek wel”“Ik voel me bovenal verantwoordelijk omdat ik de verantwoordelijkheid draag over het Belgische gevangeniswezen. Had deze man mogen vrijkomen in het kader van het penitentiair verlof?”, liet de Justitieminister horen via de Franstalige openbare omroep RTBF. “Het is een interpellerende vraag en die verdient een gewetensonderzoek van mijn kant.”