In de federale regering is een principe-akkoord over sancties rond het activeren van langdurig zieken op de werkvloer, zo bericht De Tijd vandaag. Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) bevestigt het akkoord, maar “nog niet alle details zijn rond”, zo citeert BELGA de liberale. De N-VA is tevreden met het voorgestelde, strengere activeringsbeleid: Zo kunnen we “de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever […] aanpakken”.

“Er is een principeakkoord. Nog niet alle details zijn rond. De ministerraad spreekt er zich volgende week over uit”, zo verklapt De Block. Eerder vandaag werd bericht over een principe-akkoord rond het activeren van langdurig zieke werknemers die door de arbeidsgeneesheer worden geacht te kunnen werken. Ook de sancties hieromtrent zijn bedisseld. Wie in gebreke blijft, riskeert boetes van 800 euro. Er zou echter wel een transitieperiode van 1 jaar in voege treden.

N-VA tevreden na akkoord met De Block

Ook werknemers die niet (mee) willen werken, riskeren gestraft te worden. Wie onvoldoende initiatief neemt kan 5 tot 10 procent van zijn of haar uitkering verliezen. De N-VA is tevreden met het initiatief, al moet het plan nog gestemd worden.

“Via deze maatregel zullen we de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever kunnen aanpakken”, vertelt Kamerlid Jan Spooren (N-VA) opgelucht aan BELGA. N-VA heeft steeds benadrukt dat activering langs twee kanten moet komen. “Vandaar dat de N-VA altijd gepleit heeft voor een responsabilisering als sluitstuk van […] een brede waaier van maatregelen […]. [De re-integratie van langdurig zieken] was tot nu toe [te] vrijblijvend, en dankzij het akkoord binnen de federale regering komt hier nu verandering in”.

ADVERTENTIE