Tijdens zijn 1 mei-toespraak vanmiddag in Oostende lanceerde sp.a-voorzitter John Crombez een pleidooi voor een inperking van de dagcontracten bij werknemers. “Na twee maanden moeten dat volle contracten worden met volle lonen”, citeert VRT NWS de socialistische voorzitter.

Volgens Crombez worden werknemers vandaag tot het uiterste gedreven. Het gevolg? Er zijn meer mensen ziek dan werkloos. “Als je ziet dat mensen in warenhuizen, bij de post, in scholen of in rusthuizen onder de werkdruk aan het bezwijken zijn, luister dan naar die mensen. Zorg dat werkbaar werk iets reëel wordt en begin niet te dreigen met rechtszaken”, stelde de sp.a-voorzitter.

Naast de hoge werkdruk, missen veel werknemers zekerheid. Zo gaf hij tijdens zijn toespraak het voorbeeld van een 24-jarige die al maandenlang met dagcontracten werkt en als gevolg daarvan geen appartement kan huren. “Die dag- en weekcontracten moeten beperkt worden”, stelt Crombez. “Na twee maanden moeten dat volle contracten worden met volle lonen, zodat jonge mensen deftig aan hun leven kunnen beginnen”, citeert VRT NWS de sp.a-voorzitter.

Crombez: “Goeie huisvaders zetten het geld niet op de bank als hun kinderen in nood zijn”

Hangt het van Crombez af, dan gebruikt de Vlaamse regering morgen het begrotingsoverschot om de Vlaamse “zorgcrisis” te bezweren. Onder dat laatste verstaat de socialist onder meer langere wachtlijsten voor de mensen met een handicap en een tekort aan zorgverleners voor jongeren. Het overschot van 200 miljoen euro dat de Vlaamse regering recent boekte, moet dan ook volgens Crombez worden gebruikt om deze noden te ledigen.

Bevoegd Vlaams minister, Jo Vandeurzen (CD&V), stelde vandaag echter in De Ochtend op Radio 1 dat een deel van dit geld als een provisie opzij werd gezet. “Dat is wat elke goede huisvader zou doen. Met de rest worden enkele eenmalige investeringen gedaan, ook in de welzijnssector”, aldus Vandeurzen.

Crombez volgt de CD&V-minister evenwel niet. “Goeie huisvaders zetten het geld niet op de bank als hun kinderen in nood zijn”, zo citeert VRT NWS de sp.a-voorzitter. “Een goeie huisvader zorgt dat er voor zijn kinderen gezorgd wordt. Wij gaan blijven eisen dat die overschotten gebruikt worden om de zorgcrisis op te lossen.”

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/