Groen-Kamerlid Kristof Calvo heeft een nieuw boek geschreven met als titel “Leve politiek”. Hoewel de boekvoorstelling pas morgen doorgaat, schrijft VRT NWS dat de groene politicus daarin enkele ingrijpende institutionele hervormingen bepleit. Zo verdwijnen, als het van Calvo afhangt, de deelstaatparlementen en worden deze vervangen door één nationaal parlement.

De laatste tijd heeft de politiek opnieuw oog voor de institutionele structuur van België. Zo komt na Hendrik Vuye en Veerle Wouters ook Kristof Calvo met een oplossing voor de Belgische staatsstructuur. Het is echter nog maar de vraag hoe realistisch het groene Kamerlid zijn voorstellen zijn. Zo wil hij onder meer alle deelstaatparlementen afschaffen. Hun taak zal worden overgenomen door één nationaal parlement bestaande uit 200 parlementsleden.

Volledig terug naar een unitair België gaat Calvo evenwel niet. Zo zullen enkel veertig volksvertegenwoordigers door middel van een federale kieskring worden verkozen. De andere parlementsleden worden regionaal – in plaats van zoals nu provinciaal – verkozen. Het bijzondere aan deze parlementsleden? Ze bekommeren zich zowel over federale als de regionale bevoegdheden zoals onderwijs en cultuur.

Herfederalisering van bevoegdheden

Voor het groene Kamerlid is het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden zoals buitenlandse handel of wapenhandel “geen taboe”. “En we kunnen ook bevoegdheden als klimaat, milieu, energie en mobiliteit weer samenvoegen”, citeert VRT NWS Calvo. Deze voorstellen ontlokken echter stevige kritiek. “Gaan “Vlamingen zo dom zijn hun welvaart opnieuw in Belgische handen te leggen?”, vraagt Veerle Wouters zich op Twitter af. Daarnaast voeren de tegenstanders van een herfederalisering aan dat deze bevoegdheden niet zomaar aan de gewesten zijn overgedragen.

Het Waalse en het Vlaamse gewest hebben zo – bijvoorbeeld met betrekking tot het exporteren van wapens – verschillende belangen. Dit werd vorig jaar op een pijnlijke manier duidelijk. Toen federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) een oproep lanceerde om geen wapens meer te leveren aan Saoedi-Arabië, stonden de toenmalige Waalse meerderheidspartijen hier zeer weigerachtig tegenover. Zestig procent van de omzet van de Waalse wapenindustrie hangt namelijk af van die contracten met Saoedi-Arabië. En de Waalse wapenfabrikant FN is volledig in handen van de Waalse overheid.

Een andere nieuwigheid die Calvo bepleit is dat ministers voortaan volksvertegenwoordiger blijven. Als gevolg daarvan verdwijnen de opvolgers en blijven de ministers aan de stemmingen deelnemen. Een ander ambt dat van Calvo mag sneuvelen zijn de staatssecretarissen zoals we die nu kennen. Hangt het van het groene Kamerlid af, dan wordt het staatssecretariaat “een tijdelijke opdracht naar aanleiding van een crisis of een nieuwe uitdaging”.

Bourgeois: “Groen wil Vlaamse democratie afschaffen”

De reacties langs Vlaamse zijde op het voorstel van Calvo zijn alvast niet min. Zo stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat Vlaanderen veel dreigt te verliezen met de plannen van Groen. “Leve de Vlaamse democratie, leve de Vlaamse autonomie”, aldus Bourgeois in een tweet. N-VA-fractieleider Peter De Roover noemt het dan weer een “oude oplossing” waarvan gebleken is dat die slecht werkt. “Wij zien het anders. Zwaartepunt moet naar Vlaanderen en het Belgisch parlement moet uitgekleed worden”, aldus De Roover.

Vlaams Belang-Kamerfractievoorzitter Barbara Pas is eveneens maar een koele minnaar van Calvo zijn voorstellen. “Na de N-VA-stilstand de Groen-achteruitgang. Terug naar het systeem waar men vanaf wou omdat het onwerkbaar was”, aldus Pas.