Groen-Kamerlid Kristof Calvo reageerde gisteren hevig op een uitspraak van N-VA-fractieleider Peter De Roover. De N-VA’er had eerder immers gesteld dat N-VA-voorzitter Bart De Wever wat hem betreft een uitstekend volksvertegenwoordiger is. “Na de benoeming van Frère is Peter De Roover nu ook enthousiast over de voltijdse staking van De Wever als parlementslid. Verandering is enorm: die van N-VA zelf, tot traditionele partij”, tweette Calvo. Wat blijkt echter: Calvo is noch lid van een vaste Kamercommissie, noch fractievoorzitter.

Kamerleden die meer dan de helft van de stemmingen in commissies missen, verliezen vanaf 2019 zestig procent van hun parlementair wedde. Dat besliste de Kamer unaniem deze week. De daaropvolgende discussie spitste zich vrij snel toe op de veelvuldig (fysiek) afwezige N-VA-voorzitter. Zo kon een tweet waarin N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover stelde dat De Wever een “uitstekend” volksvertegenwoordiger is, op een felle reactie van Kristof Calvo rekenen.

Regelneven

De onderliggende vraag bij de discussie tussen Calvo en De Roover laat zich als volgt samenvatten: “Wanneer is iemand een goed Kamerlid en wanneer is iemand een goed volksvertegenwoordiger?”. Impliceert deze laatste functie, het vertegenwoordigen van het volk, een bijna constante aanwezigheid in de Kamer? Volgens De Roover alleszins niet. Zo onderlijnt hij tegenover SCEPTR dat De Wever het volk vooral buiten het parlementsgebouw vertegenwoordigt.

Datzelfde volk oordeelt er dan – volgens De Roover – over of De Wever deze taak naar behoren uitvoer(t)(de). “Regelneven zoals de groenen willen dat met vinkjes aantonen op basis van criteria zoals ‘hoeveel uur heb je in de commissie gezeten, hoeveel uur heb je een stempel gehaald wegens aan of afwezigheid”, aldus De Roover tegenover SCEPTR.

(Lees verder onder de tweet.)

Daarnaast, met betrekking tot het eigenlijke werk als Kamerlid – het bijwonen van commissievergaderingen, het stellen van schriftelijke en of mondelinge vragen et cetera – hanteert de N-VA een taakverdeling. “De Wever doet vanuit zijn diverse functies suggesties aan de Kamerfractie. En wanneer is hij het nuttigste? Wanneer hij urenlang in een commissie zit of wanneer hij andere dingen doet? Ik vind dat De Wever een bijzonder nuttig parlementslid is, ook al klopt hij weinig uren in de commissie. Er zijn collega’s die dat van hem overnemen”.

De Roover: “Dat moreel opgestoken vingertje stoort”

Verder stoort De Roover zich aan het moreel opgestoken vingertje van Calvo. Zo pakte het groene Kamerlid volgens hem uit met de (financiële) sanctie ten aanzien van Kamerleden die niet voldoende aanwezig zijn in commissievergaderingen. Calvo zelf, is echter van geen enkele vaste commissie vast lid. “Calvo kan er dus niet van verdacht worden afwezig te zijn in een commissie waarin hij moet zitten, want hij zit in geen enkele commissie, stelt De Roover tegenover SCEPTR.

Daarnaast hanteert Groen volgens hem ook een zekere vorm van taakverdeling. “Aanwezig zijn wanneer het tijdens besprekingen misschien wat saaier is, dat zijn de momenten waar Calvo nooit last van zal hebben want hij pikt er de momenten uit wanneer hij her en der een nummertje kan opvoeren. In een vaste commissie – bijvoorbeeld de commissie Sociale Zaken – daar laat hij het werk over aan zijn fractiegenoten”. “Je moet dan ook niet hoog van de toren blazen en zeker niet over een maatregel waar je zelf niet onder valt”, oordeelt De Roover.

(Lees verder onder de afbeeldingen.)

Foto: Schermafbeelding Google. Kristof Calvo
Foto: Schermafbeelding Google. Terwijl eigenlijk Jean-Marc Nollet (Ecolo) de fractieleider van de fractie Ecolo-Groen is, geeft Calvo zich op zijn eigen site uit als fractieleider.
Foto: Schermafbeeling website Kristof Calvo
Foto: Schermafbeelding website Kristof Calvo.
Foto: Twitter.
Foto: Twitter.

Ecolo-Groen, een fractie met twee fractievoorzitters?

Een ander punt dat De Roover stoort is dat Calvo zich ten onrechte uitgeeft als fractievoorzitter van de fractie Ecolo-Groen. “Het is opvallend dat ook Groen bestaat uit belgicisten wanneer het ze goed uitkomt maar dat die plots Vlaming worden wanneer het ze nog iets beter uitkomt. ‘Ja maar Nollet is de Franstalige fractievoorzitter’; Neen, een fractie heeft maar één fractievoorzitter”, stelt De Roover tegenover SCEPTR.

“Ofwel zijn ze consequent en dan scheurt Groen zich af van Ecolo en kan Calvo fractievoorzitter spelen, ofwel meet hij zichzelf geen etiket aan dat hij niet heeft”, zegt de N-VA-fractievoorzitter tegenover SCEPTR. Persoonlijk valt De Roover hier niet over “maar doe je toch niet iedere keer voor als de grote roerganger die anderen met de vinger wijst, wanneer je jezelf met een valse functie oppept”.

Groen-woordvoerder Pieterjan Desmet werd telefonisch gecontacteerd maar was niet bereikbaar.