In Finland is de 23-jarige asielzoeker Juusuf Muhamed Abbudin 2 keer vrijgesproken voor de verkrachting van een 10-jarig meisje omdat volgens de rechtbanken niet kan worden bewezen dat het kind werd gedwongen om seks te hebben met de man. Hij werd wel veroordeeld voor seksueel misbruik, met een veel lagere straf tot gevolg.

Eind 2016 werd een 10-jarig meisje in de Finse stad Tampere verkracht in een verlaten appartementsgebouw. De dader bleek Juusuf Muhamed Abbudin te zijn, een 23-jarige asielzoeker. Het herkomstland van de asielzoeker werd niet gecommuniceerd, maar Finse media stellen dat Juusuf Muhamed zeker van Arabische origine is.

Geen bewijs van dwang

Het is bewezen dat de asielzoeker seks heeft gehad met het 10-jarige meisje, waardoor de verdediging van het slachtoffer een zware sanctie vroeg voor de verkrachting van het meisje. De rechtbank oordeelde echter, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, dat niet kan worden bewezen dat het echt om verkrachting gaat.

Om van verkrachting te kunnen spreken in Finland, moet er immers bewijs van dwang zijn. Seks met een minderjarige is dan wel strafbaar, het is niet automatisch verkrachting, zo werd geoordeeld. Volgens beide rechtbanken kan niet worden aangetoond dat Juusuf Muhamed Abbudin het 10-jarige meisje gedwongen heeft om seks met hem te hebben, waardoor de man 2 keer vrijgesproken werd van verkrachting.

Juusuf Muhamed Abbudin werd wel veroordeeld voor seksueel misbruik, waarvoor hij een gevangenisstraf kreeg van 3 jaar. Straffen voor seksueel misbruik liggen immers veel lager dan straffen voor verkrachtingen. Het feit dat Abbudin tot 2 keer toe vrijgesproken werd van verkrachting omdat niet kan worden bewezen dat het kind werd gedwongen, doet veel stof opwaaien in Finland. Weinig mensen kunnen begrip opbrengen voor die uitspraak.