Antwerpen heeft een groot drugsprobleem. Marokkaanse bendes, in Nederland betiteld als ‘Mocromaffia’, zoals de Mixers en de Turtles, verzieken er een groot deel van de schoolgaande jeugd. Dit fenomeen begint al heel vroeg. Uit een Pano-reportage vorig jaar bleek dat kinderen al vanaf het vijfde en het zesde basisleerjaar ingezet worden om te helpen in de drugshandel. Verschillende scholen en jeugdwerkers zaten naar aanleiding van dit nieuws samen om een sensibiliseringsplan – of een bewustmakingsplan – uit te werken, zo brengt VRT NWS.

Eind vorig jaar bleek na een VRT-reportage van Pano nog maar eens hoe ernstig de drugproblematiek in Antwerpen is. De ‘mocromaffia’ is hecht verweven met verschillende islamitische gebedshuizen, maar heeft ook een flinke voet in het onderwijsveld, alwaar het leerlingen – veelal van allochtone afkomst – van kindsbeen af in de drugswereld trekt. “We gaan proberen in te grijpen aan de basis, zodat het jonge kind nooit […] in het drugsmilieu gezogen wordt dat het opklimt tot een echte drugshandelaar”, zo vertelt Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) op Radio 1. “We zijn erg geschrokken van de beelden, we beseffen dat er actie moet ondernomen worden.”

Sensibilisering moet drugprobleem bij kinderen in Antwerpen aanpakken

En om het probleem bij de wortel aan te pakken hebben de CLB’s, jeugdwerkers en verschillende hulpstructuren samen een plan uitgewerkt dat moet dienen tot betere detectie van problemen en bewustmaking. “Eerst en vooral moeten leerkrachten en ouders weten wat de signalen zijn, we gaan ze sensibiliseren, en ze moeten ook weten waar ze hulp kunnen krijgen”, aldus Marinower. Het plan is dus niet zozeer een grote beleidswijziging, maar eerder het bekend(er) maken van de reeds bestaande structuren.

Het plan zal de focus leggen op kinderen uit de laatste graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Met brochures en infopakketten zullen leerkrachten, jeugdwerkers en ouders geïnformeerd worden hoe drug-ronselaars te werk gaan, wat de tekenen aan de wand zijn en wie men kan aanspreken eens men iets detecteert. Eens ouders of anderen iets melden, wil men ook sneller gerichte ondersteuning aanbieden. In de eerste instantie wordt het parket echter niet verwittigd, zo liet Marinower verder weten.

(Lees verder onder de tweet.)

Opvoeding in vraag?

Sensibilisering van ouders van (potentiële) jonge boeven is al langer een heet hangijzer in het maatschappelijk debat over de multiculturele samenleving. Vorige maand ging Brussels staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets (CD&V) zelfs een stuk verder dan het te hebben over louter bewustmaking. Debaets wees namelijk – naar aanleiding van onregelmatigheden in de Anderlechtse Peterboswijs – op een opvoedingsprobleem bij de allochtone jongeren die de wijk terroriseren. “Waar zijn de ouders van deze jongeren?”, klonk het.

Jihadkenner Montasser AlDe’emeh liet een gelijkaardige boodschap horen eind vorig jaar toen Marokkaanse jongeren verschillende malen Brussel op stelten zetten en het straatbeeld vandaliseerden en winkels plunderden“We moeten de opvoeding van die aanstellers in vraag durven stellen”, klonk het toen.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken