Volgens de socialistische vakbond is het “laag-bij-de-gronds” dat ACV – de christelijke vakbond – op eigen houtje en zonder de liberale en rode vakbond een akkoord heeft gesloten met vervoersmaatschappij De Lijn. ACOD spreekt zelfs over een “putsch”Afgelopen weken en dagen was De Lijn verwikkeld in een sociaal conflict, met onder fikse stakingen vorige week, maar ACV sloot dinsdag een akkoord met De Lijn. Zonder ACOD of de liberale ACLVB. En dat is voldoende voor een juridisch bindende nieuwe CAO, zo weet De Standaard.

Vorige week staakten de liberale en socialistische bonden – zonder de ACV. De reden hiervoor was dezelfde als bij de stakingen van februari. De reorganisatieplannen van de directie bleven namelijk een doorn in het oog. De Lijn wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. Hierbij zouden – althans volgens de directie – geen naakte ontslagen vallen. Wel zouden de personeelsleden die spontaan vertrekken of afvloeien, niet meer worden vervangen. Het plan zorgde voor weerspannigheid bij de bonden, maar de kous is nu af. De Lijn en de ACV hebben immers een sociaal akkoord bereikt, weliswaar zonder de ACLVB en ACOD.

“Een putsch door één vakbond”

Het akkoord met enkel de ACV – die ongeveer 35 procent van de De Lijn-werknemers vertegenwoordigen – is voldoende om een nieuwe juridisch bindende CAO te laten gelden. “Dit is een putsch door één vakbond, die niet eens representatief is voor het personeel van De Lijn”, sakkert Rita Coeck, secretaris van de socialistische ACOD, in De Standaard. “Bij de sociale verkiezingen haalde het ACV 35 procent van de stemmen. Dit akkoord betekent dat De Lijn dus de mening van 65 procent van het personeel niet serieus neemt.”

Volgens Coeck heeft De Lijn een sluw spel gespeeld. “Zij hebben de weg van de minste weerstand gekozen en die lag bij het ACV. Wij waren niet eens uitgenodigd voor de onderhandelingen van gisteren. Terwijl er voor vandaag nog een ontmoeting gepland was met de sociaal bemiddelaar”, aldus Coeck verder in De Standaard. “Het dan snel-snel op een akkoord gooien met het ACV, is laag-bij-de-gronds.”

(Lees verder onder de tweet/video.)

Verzoeningspoging afgeketst

Bij De Lijn hebben ze echter een ander verhaal. “We hebben de voorbije weken vijfmaal met alle vakbonden aan tafel gezeten, zonder resultaat. Op onze vraag om tot een verzoeningsvergadering te komen met de sociaal bemiddelaar is als antwoord een vierdaagse staking gekomen”, zo citeert De Standaard De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken. De directie is verder van mening dat de reorganisatie noodzakelijk is om De Lijn klaar te stomen voor 2020 zodat het de vergelijking met de privésector kan doorstaan. Dit moet gebeuren door grotere flexibiliteit en efficiëntie.

Het is voorlopig afwachten of er nieuwe acties zullen komen. ACOD laat weten dat men zich “daarover [zal] beraden, maar onmiddellijke concrete acties zijn nog niet gepland”.