Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in ons land zit in stijgende lijn. In 2017 werd al een stijging genoteerd, die in de eerste 4 maanden van 2018 bevestigd wordt. Het aantal asielaanvragen in die maanden nam toe met ruim 17% ten opzichte van vorig jaar. Naast asiel zitten ook de gezinsherenigingen – het grootste migratiekanaal naar ons land – in de lift, waardoor ook het totaal aantal registraties stijgen.

Asiel is naast gezinsherenigingen, regularisaties, arbeids- en studiemigratie 1 van de 5 migratiekanalen waarvan migranten gebruik kunnen maken om naar ons land te komen. Iedereen kan asiel aanvragen in ons land. De kans op erkenning en dus op het verkrijgen van asiel is evenwel het grootst wanneer men uit een land in oorlog zoals Syrië komt. Een asielzoeker (of vluchteling) is per definitie immers iemand die gevlucht is uit zijn land van herkomst.

Asiel in stijgende lijn

In 2015 was een piek te zien in het aantal asielaanvragen. Niet onlogisch gezien het feit dat Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU) met de historische woorden “Wir schaffen das” migranten bijna letterlijk uitnodigde naar Europa te komen. In België werden er dat jaar 44.760 asielaanvragen geregistreerd. Daarna nam het aantal asielaanvragen stelselmatig af.

Sinds 2017 zit het aantal asielaanvragen echter terug in stijgende lijn, een trend die dit jaar bevestigd wordt als we kijken naar het aantal asielaanvragen in de eerste 4 maanden van 2018. In 2016 vroegen 18.710 mensen asiel aan in ons land, in 2017 waren dat er 19.688. Die stijgende tendens zet zich voort in de eerste 4 maanden van dit jaar. In die 4 maanden werden 7.140 asielaanvragen ingediend, tegenover 6.085 aanvragen in dezelfde periode vorig jaar.

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens Vlaams Belang ontbreekt het aan daadkracht in het asiel- en migratiebeleid. “De stoere woorden waarmee wordt uitgepakt blijken enkele goed om een gebrek aan daadkracht te camoufleren”, klinkt het bij Vlaams Belang. “Wie zich niet laat afleiden door het voortdurende getater, getoeter en getwitter, maar kijkt naar de feiten, weet dat de immigratiekranen nog steeds openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming blijft voor immigratie vanuit alle windstreken.”

Totaal aantal registraties

Asiel is dus slechts 1 van de 5 migratiekanalen die naar ons land leiden. Vorig jaar was slechts 1 op de 10 vreemdelingen die in ons land geregistreerd werden een asielzoeker. Het grootste migratiekanaal in België is niet asiel, maar gezinsherenigingen. Door middel van gezinsherenigingen kunnen migranten familieleden naar België later overkomen. Met maar liefst 50% van de totale instroom is en blijft de gezinshereniging veruit het belangrijkste migratiekanaal.

Ook deze gezinsherenigingen zitten in de lift, ondanks een verstrenging van de wet op gezinsherenigingen in 2012. In 2012 en 2013 werden respectievelijk 48.898 en 45.979 immigranten geregistreerd die ons land binnenkwamen door de procedure van de gezinshereniging. In 2015 waren dat er al 55.179. Daardoor zit ook het totaal aantal registraties terug in stijgende lijn. Tussen 2011 en 2013 daalde het totaal aantal registraties, sinds 2014 stijgt dat aantal terug.