Het aantal leerlingen dat islamitische godsdienstlessen volgt in ons land stijgt fors. Ook in onze hoofdstad Brussel is de toename spectaculair. Zo volgt er in Brussel maar liefst 70% van de scholieren in het gemeentelijk onderwijs islamitische godsdienstlessen. Het aantal leerlingen dat katholiek onderwijs volgt daarentegen neemt stelselmatig af.

Door het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%.

Maar ook in onze hoofdstad Brussel zijn die demografische ontwikkelingen zichtbaar. In 2017 had al ruim 35% van alle inwoners van Brussel niet de Belgische nationaliteit. Dat cijfer heeft dus geen betrekking op allochtonen die hier geboren zijn, aangezien zij automatisch de Belgische nationaliteit krijgen.

Islamitische godsdienstlessen in de lift

In het onderwijs in Brussel komen deze demografische verschuivingen duidelijk aan het oppervlak. Het aantal moslimleerlingen en bijgevolg ook het aantal leerlingen dat islamitische godsdienstlessen volgt, stijgt er immens. Tussen het schooljaar 2007-2008 en het afgelopen schooljaar 2016-2017 steeg het aantal leerlingen dat er islamlessen volgt met maar liefst 107,5%.

Van alle kinderen die in Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs gaan – in alle onderwijstakken samen dus – volgt nu 32% islamitische godsdienstles. Er zijn echter nog grote verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten onderling. In het gemeentelijk onderwijs bijvoorbeeld volgde vorig schooljaar net geen 70% van de leerlingen islamitische godsdienstles, tegenover een goede 14% die katholiek godsdienstles volgde.

Ook in het gemeenschapsonderwijs in Brussel volgt de meerderheid van de scholieren islamitische godsdienstlessen. Daar steeg het aantal leerlingen dat islamlessen volgt in 9 jaar tijd van een kleine 29,9% naar 52%. Zo’n 21% van de scholieren volgt er katholieke godsdienstlessen. Enkel in het vrije net, waarin de katholieke scholen zitten, volgt de meerderheid van de scholieren nog katholieke godsdienstlessen.