In Griekenland bestaat de vrees voor een nieuwe migratiegolf. Ondertussen bestaat er onenigheid binnen de EU over het uitbetalen van de 6 miljard euro die aan Turkije werd beloofd in de EU-Turkijedeal.

In Griekenland vreest men voor een nieuw hoofdstuk in de migratiecrisis. De EU-Turkijedeal van twee jaar geleden, waarbij aan Turkije 6 miljard euro werd beloofd in ruil voor de terugname van migranten die op illegale wijze naar Griekenland kwamen, heeft er toe bijgedragen dat de migratiestroom naar Griekenland met bijna 90 procent is afgenomen. Die deal staat nu echter op instorten.

Lidstaten willen niet vanuit nationale begroting betalen

Een eerste tranche van drie miljard euro werd in 2016 aan Turkije uitgekeerd, maar nu blijkt dat zes lidstaten terughoudend waren om het bedrag te betalen. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie stelden Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland voor om het resterende bedrag uit de EU-begroting te betalen in plaats van uit hun nationale begroting. Brussel verwierp dat voorstel volledig. Hierdoor bestaat er twijfel over de toekomst van de deal.

“Ondanks al haar problemen en gebreken […] is de overeenkomst doeltreffend gebleken om de vluchtelingenstromen in te dammen”, zegt Daniel Esdras van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). “Als dit zou mislukken, dan zou Griekenland gedoemd zijn.”

Toename migratiestroom

Er zijn reeds tekenen die wijzen op een toename van de migratiestroom. Uit gegevens van de Griekse overheid die vorige week werden vrijgegeven staat te lezen dat er in maart 1.938 migranten illegaal het land binnenkwamen, tegenover 1.400 in dezelfde maand vorig jaar. In januari en februari werden er meer dan 5.000 migranten geregistreerd.

Onder de landen die zich hebben uitgesproken tegen de financieringsregeling heerst er vooral bezorgdheid over de wijze waarop het geld besteed werd. Duitsland, dat zo’n 500 miljoen euro heeft bijgedragen, wil dat het tweede bedrag pas betaald wordt wanneer de projecten van de EU en Turkije om Syrische vluchtelingen te helpen zijn voltooid. Minder dan de helft van die projecten zouden intussen voltooid zijn.