Verzekeraars zullen terreurslachtoffers beter dekken in de toekomst. Dit omwille van een nakende wetswijziging. De regering overlegde met koepelorganisatie Assuralia na een hoop verzekeringsproblemen rond de aanslagen in Brussel en Zaventem in 2016. De bescherming van slachtoffers moet ruimer worden en de administratie eenvoudiger, zo weet Het Laatste Nieuws.

De Belgische ministerraad besliste om de willekeur van de huidige verzekeromstandigheden voor terreurslachtoffers te minimaliseren. De bedoeling is om de financiële bescherming geleverd door verzekeraars uit te breiden en sneller en beter te organiseren. “Alle slachtoffers van aanslagen zullen recht hebben op een vergoeding, ongeacht de plaats of het middel van de aanslag”, zo verklaart vicepremier Kris Peeters (CD&V). De nieuwe regeling zou niet enkel voor staatsburgers gelden, maar voor iedereen die getroffen wordt door een aanslag in België.

Willekeur en omslachtigheid

Heel wat courante verzekeringen komen reeds tussen bij terreuraanslagen. Maar dat is echter enkel het geval bij bijzonder specifieke situaties. “Bij brand en ontploffing ben je gedekt, maar bij een aanval met bijvoorbeeld een bijl of een truck die op een menigte inrijdt, niet”, zo getuigt Wauthier Robyns van koepelorganisatie Assuralia in Het Laatste Nieuws“Voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek konden slachtoffers een beroep doen op de verzekeraars van de MIVB en Brussels Airport. Maar was hetzelfde gebeurt op de Grote Markt van Brussel of gewoon midden op straat, dan kon dat niet.”

Ook de procedure achteraf was tot op heden geen sinecure. Verzekeraars werden na de aanslagen van 22/03 bekritiseerd dat men onvoldoende snel of incorrect optrad. “Wat je vaak zag, was dat een arbeidsverzekeraar het dossier van zijn klant afhandelde als een ongeval op weg van of naar het werk, en niet meer. Terwijl dat slachtoffer tegelijk misschien elders ook recht had op een morele schadevergoeding, maar dat zelf niet wist”, zo citeert Het Laatste Nieuws Robyns verder. “Voortaan zal het slachtoffer één verzekeraar toegewezen krijgen, die het volledige dossier opvolgt en alle vergoedingen opvolgt.”

De nieuwe regeling die beide euvels moet oplossen, werd door de overheid uitgewerkt in overleg met Assuralia en het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme. De regering wil nog voor de zomer het nieuwe plan invoeren.