Het stadsbestuur van Ronse trekt naar de Brusselse rechtbank om een schadevergoeding bij de Belgische staat af te dwingen. De kosten voor de opgelegde taalfaciliteiten kosten volgens hen teveel geld en de stad mist er een hoop inkomsten door. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Franstalige inwoners van Ronse kunnen bij de stad bediend worden in het Frans. Zo kunnen ze beleidsdocumenten in hun moedertaal opvragen, zijn straatnaamborden tweetalig en kunnen ze bij de post of de NMBS in het Frans geholpen worden. Volgens het stadsbestuur kosten deze faciliteiten een hoop geld en zijn ze vandaag de dag niet meer nuttig. De taalhoffelijkheid van Ronsenaars moet genoeg zijn waardoor taalfaciliteiten kunnen verdwijnen.

In december vorig jaar werd de afschaffing van de faciliteiten weer op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Nu worden er ook juridische middelen ingezet bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Ook wil het stadsbestuur van het Grondwettelijk Hof weten of de taalfaciliteiten tegenstrijdig zijn met het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel. Aan het Europees Hof van Justitie vraagt Ronse of het verplichte Franse taalexamen voor stadspersoneel conform is aan het vrije verkeer van personen en diensten in Europa.

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) zegt: ”Als blijkt dat de taalfaciliteiten indruisen tegen deze principes, dan moet de regering wel reageren. We zullen dan ook een schadevergoeding vragen omdat we door de taalfaciliteiten grote meerkosten hebben. We lopen ook de fusiebonus van 500 euro per inwoner mis, want we kunnen niet fusioneren door de faciliteiten.” De stad zou zo’n 13 miljoen euro mislopen.

Advocaten Frank Judo en Tim Souverijns zullen een schadevergoeding eisen bij de rechtbank. De stad vraagt 1 euro: “Dat is voorlopig zo, tot we van de rechtbank een uitspraak hebben en we de schadevergoeding concreet kunnen becijferen”, legt Dupont uit. Volgens hem krijgen andere gemeenten met een belangrijke taalminderheid geen faciliteiten opgelegd en is de faciliteitensituatie al erg veranderd sinds het ontstaan ervan in de jaren zestig.

Wetsvoorstel

De uitspraken van de rechtbanken betekenen niet dat de taalfaciliteiten automatisch zullen verdwijnen. Het dwingt de federale regering en het federaal parlement wel om initiatief te nemen om de taalwetgeving in het voordeel van Ronse te veranderen.

Niet alleen juridisch, maar ook op politiek vlak wordt er in Ronse hevig strijd gevoerd tegen de faciliteiten. Verschillende lokale afdelingen van partijen hebben het probleem al bij hun nationale afdeling gemeld. De N-VA-fractie diende een wetsvoorstel in maar daarvoor is een bijzondere meerderheid nodig en moet ook Wallonië akkoord gaan. N-VA-voorzitter in Ronse, Tijl Rommelaere, zegt: “We hopen dat zij zullen inzien welke nefaste gevolgen de faciliteiten hebben, maar de vraag is of dat gaat lukken. We staan dus volledig achter de beslissing van het college om ook via de gerechtelijke weg de belangen van de Ronsenaars te verdedigen.”