Hoewel het nut van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) relatief beperkt is, incasseren de leden maandelijks royale vergoedingen. Bovendien neemt Brussels minister van Begroting, Guy Vanhengel (Open Vld), het niet zo nauw met de wetgeving omtrent roken op de werkplaats.

Het nut van de VGC wordt door velen in twijfel getrokken. Zo is de macht van het orgaan beperkt omdat het geen wetten kan aannemen en komt de VGC vaak in de aandacht omwille van absurde verhalen. Zo brulde bijvoorbeeld Jef Van Damme (sp.a) “ZWIJG, GIJ BRUINE RAKKER!” tegen Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Voormalig Brussels staatssecretaris voor Groen, Bruno De Lille, bemachtigde eveneens zijn plaats in dit ‘rariteitenkabinet’ door de N-VA “een bende zwarte racisten” te noemen. Bovendien raakte bekend dat de VGC een islamitische nepuniversiteit subsidieerde.

De hoofdvogel lijkt echter door Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) te zijn afgeschoten. Zo werd Vanhengel, die functioneert als voorzitter van het college van de VGC, betrapt op het roken van een e-sigaret tijdens een bijeenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Omdat er zo weinig aanwezigen waren en de activiteiten van de VGC normaliter op weinig belangstelling kunnen rekenen, merkte nauwelijks iemand dit op. Pijnlijk detail: in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is de liberaal belast met gezondheidsbeleid.

Financiële Kafka

Naast de eigenlijk werking van het orgaan, doen ook de vergoedingen van de VGC-leden de wenkbrauwen fronsen. Zo verdient de voorzitter van het ‘pseudoparlement’, Carla De Jonghe (Open Vld), zo’n 14.000 euro bruto per maand (bijna het dubbele van een gewoon Brussels Parlementslid). Daarbovenop kan De Jonghe op drie medewerkers rekenen en een beroep doen op een dienstwagen mét chauffeur.

(Lees verder onder de tweet.)

Een ander element dat in het oog springt zijn de (extra) vergoedingen voor de fractievoorzitters. Volgens de VGC is er officieel sprake van een fractie wanneer men minstens 10 procent van de VGC-leden groepeert. Het grote probleem daarbij? Het orgaan telt maar 17 leden en de vereiste tien procent stelt men dan ook nog eens naar beneden bij. Hierdoor is zelfs een partij met maar één verkozene, zoals het Vlaams Belang, een fractie met alle ondersteuning en vergoedingen van dien.

Het concrete gevolg is dat Dominiek Lootens-Stael fractieleider is van een fractie waarvan hij het enige lid is. De Vlaams Belanger ontvangt zo – net zoals de andere fractieleiders – een bruto maandloon van 12.000 euro. Hoewel deze situatie absurd oogt, is er geen groot verschil met bijvoorbeeld sp.a (twee leden).

(Lees verder onder het filmpje.)

Toch is er volgens Knack sprake van een kleine verbetering. Vroeger had de Raad van de VGC twee dienstwagens met chauffeur. Nu heeft men er nog maar één.