De staking bij de ambtenarij lijkt goed te worden opgevolgd, zegt nationaal secretaris van ACV Openbare Diensten, Marc Saenen, aan BELGA. Zo blijven de meeste ambtenaren thuis. N-VA, die de sociale onrust politiek wil capteren om de vakbonden rechtspersoonlijkheid aan te smeren, gaf op Facebook een sarcastisch antwoord op de vraag waarom de overheidsvakbonden staken. “Heel het land plat en ik op vakantie”, zo ‘getuigt’ een ‘vakbondsman’.

Vandaag staken verschillende ambtenaren tegen de hervormingen die minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) wil doorvoeren. “De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover ontbreekt het de minister aan visie”, stelde het ACV eerder.

Stakende ambtenaren blijven vooral thuis

De staking lijkt volgens Marc Saenen goed te worden opgevolgd. “Ik zie veel lege parkings, de stations zijn leeg en ik heb veel leveranciers tevergeefs zien aankloppen bij overheidsinstellingen. Het lijkt er dus op dat de staking vrij algemeen is”, liet hij aan BELGA weten. Veel stakingsposten vallen er echter niet te vinden. Dit leek de vakbonden ook niet opportuun, “dus de stakende ambtenaren blijven vooral thuis”, geeft de vakbondsman nog mee.

Minister Vandeput heeft – tot groot onbegrip – van de vakbonden nog niet gereageerd op de staking. “Een normale minister zou toch contact nemen met de vakbonden als er een oproep wordt gelanceerd voor een staking bij 70.000 ambtenaren”, aldus Saenen. Hangt het van de vakbondsmilitant af, dan moet de minister woensdag – bij de volgende onderhandelingen over het ambtenarenstatuut – persoonlijk aanwezig zijn.

https://www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie/videos/10156326639214414/

“Heel het land plat en ik op vakantie”

Op de Facebookpagina van de N-VA verscheen vanmorgen een opmerkelijk filmpje. De partij liet een fictieve vakbondsman aan het woord die te laat vakantie had opgenomen. “Geen probleem”, zo zeiden volgens de N-VA de vakbonden, “dan staken we op een brugdag”.

Naast deze kwinkslag op Facebook, hernieuwde N-VA-Kamerlid Wouter Raskinvandaag in “De ochtend” op Radio 1 het pleidooi van zijn partij om de vakbonden rechtspersoonlijkheid aan te smeren. Het is niet de eerste keer dat de N-VA dit probeert, maar voorlopig staat coalitiepartner CD&V hier weigerachtig tegenover.

Raskin ziet echter in de recente acties van de Franstalige socialistische vakbond FGTB een nieuwe aanleiding. “Ik denk dat dit opnieuw een gelegenheid is om op die spijker te kloppen en aan onze meerderheidspartners te vragen of zij dit langer willen tolereren en aanzien hoe de FGTB als spin in het web hier dingen doet die absoluut niet kunnen”, aldus het N-VA-Kamerlid.