Gisteren schreef onder meer de krant De Morgen kritisch over de wijze waarop de Regie der Gebouwen overheidsgebouwen beheert. Zo zou bijna de helft van de door de overheid gehuurde gebouwen halfleeg staan. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote stelt echter dat deze cijfers niet correct zijn. “Minder dan 2 % van de gehuurde gebouwen wordt momenteel niet benut”, zo laat het Kamerlid weten.

De Regie der Gebouwen beheert zo’n 1.050 complexen die ca. 7,1 miljoen m² vertegenwoordigen. Hiervan worden 307 complexen gehuurd, wat overeenkomt met zo’n 40 procent van de federale overheidsgebouwen. In totaal betaalt de federale overheid per jaar zo’n half miljard euro aan huurkosten. Het probleem daarbij volgens CD&V-Kamerlid Franky Demon die de cijfers opvroeg? De lage bezettingsgraad van de gebouwen. Zo zou bijna de helft van de gehuurde gebouwen gedeeltelijk niet worden bezet.

Onderscheid: niet-benutte oppervlakte en oppervlakte van herinrichting

Volgens N-VA-Kamerlid Degroote is het evenwel van belang een onderscheid te maken tussen gehuurde gebouwen die niet worden benut en gebouwen waar men aan werkt. Minder dan twee procent van de gehuurde gebouwen benut men momenteel niet benut, volgens Degroote. Deze vertegenwoordigen zo’n 49.000 m² op een totaal van zo’n 2,7 miljoen m² gehuurde oppervlakte.

In negen procent van de gehuurde gebouwen worden wel aanpassings- en/of herinrichtingswerken uitgevoerd, wat overeenkomt met zo’n 234.000 m². Vaak kan het vrijkomen van kantooroppervlakte worden verklaard aan de hand van beslissingen tot centralisering uitgaande van de overheidsdiensten. Komt er door zo’n beslissing kantooroppervlakte vrij, dan zoekt de Regie der Gebouwen naar een nieuwe bezetter. Indien een andere federale overheidsdienst interesse heeft, moet de ruimte veelal worden heringericht of aangepast.

Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het Eurostation-gebouw. Zo verliet de Federale Pensioendienst het kantoorgebouw om hun diensten te centraliseren in de Pensioentoren. Hierdoor kwam er volgens Degroote kantooroppervlakte vrij in het Eurostation-gebouw. Omdat er andere overheidsdiensten in zullen worden ondergebracht, moeten er aanpassingswerken worden verricht. Concreet gaat het volgens het N-VA-Kamerlid over zo’n 22.000 m² kantoorruimte die op dit moment wordt aangepast en heringericht. Dit vertegenwoordigt 17,7 % van de totale oppervlakte van het gebouw. Slechts 0,8 % van het gebouw staat leeg.

Meer flexibiliteit

Degroote stemt zich tevreden met de regeringsbeslissing om de Regie der Gebouwen te laten evolueren naar een nv van publiek recht. Dit moet de instelling toelaten om sneller, efficiënter en flexibeler te kunnen inspelen op de evoluties van de vastgoedmarkt.