Gisteren nog noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever Knack op Radio 1 “een boulevardblad”. De reden voor deze harde uithaal? Het weekblad had vrijdag onder de titel waarom de N-VA Tom Meeuws ‘kapot’ wil”, een verklaring gegeven voor de harde kiesstrijd in Antwerpen. Daarin werd onder meer de buitenechtelijke relatie van Tom Meeuws (sp.a) met Liesbeth Homans (N-VA) aangehaald. “Zonder de informatie uit het artikel ‘Waarom de N-VA Tom Meeuws “kapot” wil’, valt de heftigheid van de Antwerpse kiesstrijd niet te begrijpen”, verdedigt hoofdredacteur Bert Bultinck de publicatie.

Hoewel er voldoende stokken langs de weg liggen om in Tom Meeuws zijn wielen te steken, dropte weekblad Knack vrijdag een kleine bom met het geven van een ‘alternatieve’ uitleg voor de hetze tussen de N-VA en Meeuws. In het artikel “Waarom de N-VA Tom Meeuws ‘kapot’ wil”, citeerde het magazine één hooggeplaatste N-VA’er die stelt dat Meeuws volgens de N-VA kapot moet “om wat hij Liesbeth (Liesbeth Homans, nvdr.) heeft aangedaan”.

“Al zegt Meeuws ook: ‘Heel dit gedoe mag stoppen.’ Maar kan dit, of is de N-VA daartoe bereid, in het huidige klimaat? De vraag blijft dus wat in de nabije toekomst de politieke fall-out zal zijn van een voltooid voorbije relatie tussen een hoge ambtenaar met linkse sympathieën en een belangrijke politica van rechtse signatuur”, concludeerde Knack.

Nuance achteraf?

Met een stuk van hoofdredacteur Bert Bultinck trachtte het weekblad gisteren het eerdere stuk te rechtvaardigen. “Van een zeer prominente N-VA-bron, maar ook uit sp.a-hoek, kregen we te horen dat de uitzonderlijke heftigheid van de aanvallen op de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws niet louter politiek gemotiveerd is. De bittere strijd vindt voor een belangrijk deel haar oorsprong in een afgesprongen liefdesaffaire tussen N-VA-politica Liesbeth Homans en Meeuws, zo bevestigden verschillende bronnen”, schrijft Bultinck.

(Lees verder onder de tweet.)

De vraag is echter waarop Bultinck nu precies doelt? Ofwel ligt aan de hetze tegen Meeuws een politiek-ideologisch conflict ten gronde en is de afgesprongen relatie tussen Homans en Meeuws een loutere bijkomstigheid, ofwel zegeviert bij de grootste partij van het land tribalisme boven politiek-ideologische motieven. Dit laatste gaat er bij Knack kennelijk als zoete koek in. Zo valt er geen enkele kritische noot te lezen bij wat die “hooggeplaatste bron” beweerde. Mocht dit echter het geval zijn en mocht bijgevolg een “hooggeplaatste bron” de interne rancune op straat gooien, dan vallen er op zijn minst vragen te stellen bij de psychologische ingesteldheid van een gedeelte van de Antwerpse toppolitici.

Mocht de hetze tegen Meeuws “niet louter politiek gemotiveerd” zijn, dan valt dit echter maar mondjesmaat uit het oorspronkelijke stuk af te leiden. Zo valt er in de inleiding te lezen dat de hetze tegen Meeuws “een aantal politieke oorzaken [heeft], maar [dat] de belangrijkste reden […] van private aard [is]”. Wat deze politieke oorzaken dan wel zijn, daarover is het artikel evenwel minder duidelijk. Kortstondig haalt men aan dat politiek een harde stiel is en dat Meeuws burgemeester De Wever wil wippen.

(Lees verder onder de tweet.)

Politiek relevant

Daarnaast is het ‘bekend maken’ van de afgesprongen relatie tussen Homans en Meeuws “overduidelijk” politiek relevant volgens Bultinck. “Het verhaal werd ons door verschillende politici bevestigd, aan beide kanten van de politieke strijd – niet alleen het verhaal van de affaire zelf, maar ook de politieke geladenheid ervan. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat de hooggeplaatste N-VA-bron zeer goed wist met wie hij aan het praten was, en waarom”.

Verder had Knack volgens Bultinck duidelijk gemaakt dat het over het verhaal ging berichten mocht het politiek relevant zijn. “Wie met die wetenschap, en op dat moment, als lid van de ‘inner circle’ van de N-VA-top, niet alleen het verhaal over Meeuws en Homans bevestigt, maar – en dat is cruciaal – eraan toevoegt dat die kwestie een belangrijke reden is voor de politieke animositeit tegenover Meeuws, die zou heel goed moeten weten wat hij aan het doen is”, schrijft de hoofdredacteur van Knack.

(Lees verder onder de tweet.)

Uiteindelijk gaf de getuigenis van de N-VA’er de doorslag volgens Bultinck. “Het vermoeden van de politieke relevantie van de affaire – een breed gedeeld vermoeden, zowel onder journalisten als onder politici – was niet genoeg om de publicatie te rechtvaardigen. Maar na de getuigenis van de prominente N-VA-bron hadden we in beide kampen de bevestiging dat het verhaal van grote betekenis is in de strijd tussen sp.a en N-VA in de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen”. Dit staat echter in contrast met wat er in het oorspronkelijke artikel valt te lezen. Van sp.a-leden die de hetze tegen Meeuws verklaren aan de hand van de stukgesprongen relatie, is daar echter geen sprake.

Bart De Wever

Gisteren uitte N-VA-voorzitter Bart De Wever felle kritiek op de publicatie van Knack. Het weekblad zou volgens de N-VA-voorzitter “een boulevardblad” zijn geworden. De reactie van het weekblad op de verwijten van De Wever zijn (wederom) dubbelzinnig. Zo moeten langs de ene kant media die nog niet door de N-VA-voorzitter zijn zwartgemaakt “zich ernstige zorgen […] maken”.

(Lees verder onder de tweet.)

Tegelijkertijd echter, tracht Knack zich ook te verdedigen tegen de verwijten van de N-VA-voorzitter. Zo noemt Bultinck de “aanvallen” van De Wever “curieus” omdat Doorbraak en De Tijd hier eerder al een satirisch stuk over schreven. Met andere woorden, Bultinck maakt geen onderscheid tussen een satirische column en een stuk dat – althans naar eigen zeggen – wil uitleggen waarom de verkiezingsstrijd in Antwerpen zo heftig is.

Dat De Wever dat onderscheid wel maakt, is bij Knack kennelijk niet bekend. “Dat het precies een N-VA-bron is die de politieke relevantie van de affaire zo duidelijk heeft gemaakt, maakt de verwijten van Bart De Wever aan het adres van Knack wel zeer opvallend. Heeft iemand uit zijn inner circle zijn mond voorbijgepraat? Schat hij het effect van zijn woorden fout in?, zet Bultinck ertegenover. Met andere woorden, de N-VA-voorzitter is niet boos omdat bijvoorbeeld de privacy van een partijlid is geschonden maar omdat iemand de interne rancune op straat heeft gesmeten.